jueves, 22 de septiembre de 2011OBLIT

*
A Marisa Pérez Madrazo


Els teus ulls -dues badies-
esguitats d'escuma.
Temps violeta en què els teus peus
es despullaven, ansiosos, al meu pas.
(Invoque els Mites del mar
perquè així menystinc el teu nom)
Cristalls de sal en les temples:
bou humit llaurant silencis.
Dents de llum, fuets, ones
descarnant el ritu en la nit:
no odi, amor. Només em lliure.
Recollir les primícies de la mort.


Pere Bessó
De Imágenes, 1976


*****


OLVIDO

A Marisa Pérez Madrazo


Tus ojos, dos bahías,
salpicados de espuma.
Tiempo cárdeno en que tus pies
desnudábanse, ansiosos, a mi paso.
(Invoco a los Mitos del mar
porque así desdeño tu nombre)
Cristales de sal en las sienes:
húmedo buey arando silencios.
Dientes de luz, látigos, olas
descarnando el rito en la noche:
no odio, amor. Sólo entrega.
Recoger las primicias de la muerte.

Pere Bessó
De Imágenes, 1976


*****

.....El poeta mamprén un camí que es dirigeix cap a la desolació o la bogeria. Però de sobte distingeix al lluny la possibilitat de la llum. No odi. Només amor, només lliura. De la vida a la mort i de la mort al renaixement de la bellesa, d'un món creador. Llavors s'esdevé que troba el codi. Els mites del mar. Sal, dissolució, curació. Un mar que tot ho pot, que tot ho abraça en la seua immensitat. I ocorre: La mort prossegueix l'amor, però després de la mort habita un nou naixement. En la nuesa l'estimada dóna pas a la solitud. En la solitud el temps obri el llindar d'allò verge, on habiten les paraules del diccionari del poeta. I hi viu...*****

.....El poeta comienza un camino que se dirige hacia la desolación o la locura. Pero de pronto distingue en la lejanía la posibilidad de la luz. No odio. Sólo amor, sólo entrega. De la vida a la muerte y de la muerte al renacimiento de la belleza, de un mundo creador. Entonces sucede que encuentra el código. Los mitos del mar. Sal, disolución, sanación. Un mar que todo lo puede, que todo lo abraza en su inmensidad. Y sucede. La muerte sigue al amor, pero después de la muerte habita un nuevo nacimiento. En la desnudez la amada da paso a la soledad. En la soledad el tiempo abre el umbral de lo virgen, donde habitan las palabras del diccionario del poeta. Y vive...
*
*
Ana Muela Sopeña