jueves, 14 de enero de 2010


VACUÏTAT

*
La buidesa del concepte ens estreny:
horror vacui.
El desamor,
de lluny
i jutjat amb certa perspectiva,
també és.
Com un forat
o un clot.

Un principi elemental de la termodinàmica
dels cossos.

Ni tan sols ens permet combatre
l’abús de sentit:
Crepuscle inacabat de llums de jade,
horitzó negat a l’ombra,
hivernacle per a la rosa de neu,
fals amfitrió del castell de naips,
vaixell embriac que convoca
l’aspre renill de l’haca.

És veritat ex nihilo,
només de pensament:
així com feren els primers
desenlluernats
amb els petits déus,
podem emprar-la.
*
*
*****
*
VACUIDAD

La vaciedad del concepto nos estruja:
horror vacui.
El desamor,
de lejos
y, juzgado con cierta perspectiva,
también es.
Como un agujero
o un hoyo.

Un principio elemental de la termodinàmica
de los cuerpos

Ni siquiera nos permite combatir
el abuso de sentido:
Crepúsculo inacabado de luces de jade,
horizonte anegado en la sombra,
invernadero para la rosa de nieve,
falso anfitrión del castillo de naipes,
bajel ebrio que convoca
el áspero relincho de la jaca.

Es verdad ex nihilo,
sólo de pensamiento:
tal como hicieron los primeros
desluzados
con los diosecillos,
podemos usarlo.


Pere Bessó
"Poemas inéditos"
*
*
*****
*
*
*****
*
.....La comprensió de la Llei de Polaritat ens duu a comprendre i acceptar el terrible del buit, la soledat i el desamor. Als períodes de passió i creació segueixen uns altres períodes de falta de passió i falta de creació. Acceptar aquests canvis com els canvis de la lluna, com les fases cícliques de la vida permet potser recuperar el poder. Perquè l'únic poder que té un ésser humà és el de la reflexió, l'aprenentatge i ésser amb un altre...Quan s'arriba a capir que la vida té unes lleis tan inexorables com la física o la matemàtica la desesperació desapareix i, en el seu lloc, apareix el coneixement.
.....La física quàntica aplicada a la vida de les relacions i al camp emocional pot arribar a obrir els llindars d'altra dimensió.
.....Un poema meravellós que permet una reflexió profunda.
.....Aqueixos deuets... són una mica entremaliats.
*
*
*****
*
.....La comprensión de la Ley de Polaridad nos lleva a comprender y aceptar lo terrible del vacío, la soledad y el desamor. A unos períodos de pasión y creación siguen otros períodos de falta de pasión y falta de creación. Aceptar estos cambios como los cambios de la luna, como las fases cíclicas de la vida permite quizás recuperar el poder. Porque el único poder que tiene un ser humano es el de la reflexión, el aprendizaje y ser con otro...Cuando se llega a entender que la vida tiene unas leyes tan inexorables como la física o la matemática la desesperación desaparece y en su lugar aparece el conocimiento.
.....La física cuántica aplicada a la vida de las relaciones y al campo emocional puede llegar a abrir los umbrales de otra dimensión.
.....Un poema maravilloso que permite una reflexión profunda.
.....Esos diosecillos...son algo traviesos.
*
*
Ana Muela Sopeña

jueves, 7 de enero de 2010


LA CIUTAT SENSE MEMÒRIA

*
Pren el nom dels hòmens anats,
de les ombres dels arbres
on es gitaven
les dones fèrtils a l'espera,
de les tombes dels fills que no cresqueren
per ornar els cabells esvalotats
de cendra al sol de la batalla,
de la set dels avis dormida
a la pedra que els calfà el primer somni,
dels contes de cavallers foscos
i dels raptes dels ocells guaitant
el rum-rum sanador de l'herba,
de la tribu oblidada a la broma del shai
i de la crosta de pa fongós a la ventura
de les mans pidolaires o en revolta
pel camí impossible de tornada.
Els ha caigut al damunt un doll
de veus òrfenes, la mortalla de sal grossa,
sagnant, repedaçada,
als vençuts de la soledat i de tanta infàmia.
No hi ha cap porta de llum, cristall o d'aigües
per al regrés joiós dels infidels
en aquesta ciutat sense memòria.
*
*
*****
*
LA CIUDAD SIN MEMORIA

Toma el nombre de los hombres idos,
de las sombras de los árboles
en donde se acostaban
las mujeres fértiles a la espera,
de las tumbas de los hijos que no crecieron
para adornar los cabellos alborotados
de ceniza al sol de la batalla,
de la sed de los abuelos dormida
en la piedra que les calentó el primer sueño,
de los cuentos de caballeros obscuros
y de los raptos de los pájaros oteando
el rumor sanador de la hierba,
de la tribu olvidada en la bruma del shai
y de la costra de pan hongoso a la ventura
de les manos pedigüeñas o en revuelta
por el camino imposible de regreso.
Les ha caído encima un raudal
de voces huérfanas, la mortaja de sal gruesa,
sangrante, repedazada,
a los vencidos de la soledad y de tanta infamia.
No hay puerta alguna de luz, cristal o de aguas
para el retorno gozoso de los infieles
en esta ciudad sin memoria.


Pere Bessó
"El pou de la set que no assacia"
*
*
*****
*
*
*****
*
.....Hi ha ciutats niu, ciutats riu, ciutats caleidoscòpiques. Però també ciutats gàbia, amb l'aire tan dens que només per habitar-hi un home es converteix en estàtua de sal. Aquestes ciutats gàbia van arxivant el que necessiten per a seguir sent gàbies, amb els seus desvetlaments i amb les seues dates assenyalades. No hi ha lloc per a la fantasia en aquesta ciutat sense memòria. No hi ha lloc per als infidels. No hi ha lloc perquè el temps passe. Tot està detingut en les normes, en la soledat, en allò terrible. Has aconseguit retratar en el teu poema una ciutat que són moltes ciutats simbolitzades per una sola. I és que la norma del col·lectiu, el costum, fa que les necessitats individuals queden eclipsades per tal de satisfer els ancestres que es van quedar residint entre les pedres. Però també els desitjos dels avantpassats van quedar soterrats entre les pedres d'algun déu desconegut o d'algun arxiu invisible de perdició i d'oblit.
*
*
*****
*
.....Existen ciudades nido, ciudades río, ciudades caleidoscópicas. Pero también ciudades jaula, con el aire tan denso que sólo por habitar allí un hombre se queda convertido en estatua de sal. Estas ciudades jaula van archivando lo que necesitan para seguir siendo jaulas, con sus desvelos y con sus fechas señaladas. No hay lugar para la fantasía en esta ciudad sin memoria. No hay lugar para los infieles. No hay lugar para que el tiempo pase. Todo está detenido en las normas, en la soledad, en lo terrible. Has conseguido retratar en tu poema una ciudad que son muchas ciudades simbolizadas por una sola. Y es que la norma de lo colectivo, la costumbre, hace que las necesidades individuales queden eclipsadas en aras a satisfacer a los ancestros que se quedaron residiendo entre las piedras. Pero también los deseos de los antepasados quedaron soterrados entre las piedras de algún dios desconocido o de algún archivo invisible de perdición y de olvido.
*
*
Ana Muela Sopeña