jueves, 14 de enero de 2010

VACUÏTAT

*
La buidesa del concepte ens estreny:
horror vacui.
El desamor,
de lluny
i jutjat amb certa perspectiva,
també és.
Com un forat
o un clot.

Un principi elemental de la termodinàmica
dels cossos.

Ni tan sols ens permet combatre
l’abús de sentit:
Crepuscle inacabat de llums de jade,
horitzó negat a l’ombra,
hivernacle per a la rosa de neu,
fals amfitrió del castell de naips,
vaixell embriac que convoca
l’aspre renill de l’haca.

És veritat ex nihilo,
només de pensament:
així com feren els primers
desenlluernats
amb els petits déus,
podem emprar-la.
*
*
*****
*
VACUIDAD

La vaciedad del concepto nos estruja:
horror vacui.
El desamor,
de lejos
y, juzgado con cierta perspectiva,
también es.
Como un agujero
o un hoyo.

Un principio elemental de la termodinàmica
de los cuerpos

Ni siquiera nos permite combatir
el abuso de sentido:
Crepúsculo inacabado de luces de jade,
horizonte anegado en la sombra,
invernadero para la rosa de nieve,
falso anfitrión del castillo de naipes,
bajel ebrio que convoca
el áspero relincho de la jaca.

Es verdad ex nihilo,
sólo de pensamiento:
tal como hicieron los primeros
desluzados
con los diosecillos,
podemos usarlo.


Pere Bessó
"Poemas inéditos"
*
*
*****
*
*
*****
*
.....La comprensió de la Llei de Polaritat ens duu a comprendre i acceptar el terrible del buit, la soledat i el desamor. Als períodes de passió i creació segueixen uns altres períodes de falta de passió i falta de creació. Acceptar aquests canvis com els canvis de la lluna, com les fases cícliques de la vida permet potser recuperar el poder. Perquè l'únic poder que té un ésser humà és el de la reflexió, l'aprenentatge i ésser amb un altre...Quan s'arriba a capir que la vida té unes lleis tan inexorables com la física o la matemàtica la desesperació desapareix i, en el seu lloc, apareix el coneixement.
.....La física quàntica aplicada a la vida de les relacions i al camp emocional pot arribar a obrir els llindars d'altra dimensió.
.....Un poema meravellós que permet una reflexió profunda.
.....Aqueixos deuets... són una mica entremaliats.
*
*
*****
*
.....La comprensión de la Ley de Polaridad nos lleva a comprender y aceptar lo terrible del vacío, la soledad y el desamor. A unos períodos de pasión y creación siguen otros períodos de falta de pasión y falta de creación. Aceptar estos cambios como los cambios de la luna, como las fases cíclicas de la vida permite quizás recuperar el poder. Porque el único poder que tiene un ser humano es el de la reflexión, el aprendizaje y ser con otro...Cuando se llega a entender que la vida tiene unas leyes tan inexorables como la física o la matemática la desesperación desaparece y en su lugar aparece el conocimiento.
.....La física cuántica aplicada a la vida de las relaciones y al campo emocional puede llegar a abrir los umbrales de otra dimensión.
.....Un poema maravilloso que permite una reflexión profunda.
.....Esos diosecillos...son algo traviesos.
*
*
Ana Muela Sopeña

No hay comentarios: