lunes, 27 de febrero de 2012


DESPRÉS DE L'AMOR LA BALADA

*
el vent
sacsant com una lona de sang
Arif Berberoğlu


Jo naixí de les cendres del regne del desamor
com un príncep feixuc de conte de fades caiguí
No ultrapasse l’amor
en aquesta terra de foc i rèptils
la flor més noble de les roses de l’infern
tocà el vent de muntanya
aquest poema aïllat dels teus ulls vigila
el rierol fosc al paratge dels àlbers
el fi dolor de la consciència polsegosa dels camins
cremant la pólvora d’amor,
immersió de pluja en xanques d’aigua
el cor maragda de la pluja per aquella dona
gitada en un vellut de flors estranyes
balada en boca de l’abisme


Pere Bessó
De Aigües turques, 2010


*****

DESPUÉS DEL AMOR LA BALADA

el viento
sacudiendo como una lona de sangre

Arif Berberoğlu


Yo nací de las cenizas del reino del desamor
como un príncipe torpe de cuento de hadas me caí
No pase el amor
en esta tierra de fuego y reptiles
la flor más noble de las rosas del infierno
tocó el viento de montaña
este poema aislado de tus ojos vigila
el arroyo obscuro en el paraje de los álamos
el fino dolor de la conciencia polvorienta de los caminos
ardiendo la pólvora del amor,
inmersión de la lluvia en zanjas de agua
el corazón esmeralda de la lluvia para la mujer
echada en un terciopelo de flores extrañas
balada en la boca del abismo


Pere Bessó
De Aigües turques, 2010


*****


La caiguda en l'abisme després de conèixer el paradís de l'amor, on la connexió amb elcreat és absoluta, esdevé turment de l'abisme. La pèrdua dels privilegisromàntics de l'amant triat es converteix en tortura. Un rumb fosc s'obri apartir del moment del desamor. Ella continua en la seua ruta. Ell vigila laruta de la dama, com si la vigilància li procurara serenitat en ladesesperació. Aquest poema és com un joc de nines russes. D'una banda hi ha lahistòria individual que el jo líric del poeta narra en clau onírica. Amor idesamor. Aqueixa és la nina més petiteta. La Matrioshka de l'interior del joc ide la consciència. D'altra banda hi ha d'altres nines russes o Matrioshkasque representen els arquetips de l'inconscient col·lectiu. Amor i desamor se succeixendurant dècades, segles, mil·lennaris, eres. Potser perquè també els animalsenganyen les seues preses. I els homes i dones aspiren a la condició d'humans,però encara vibren amb el comportament evolutiu dels rèptils i delsprimats. Potser hàgem arribat al nivell dels antropoides, però no gaire més.Ací tot es converteix en fum. En realitat, el poema ens parla d'una realitatindividual i d'una realitat col·lectiva. Sembla tot molt senzill, però no.L'abisme no és només una condició psicològica d'un home en particular. L'abismeés la condició sociològica de tota l'espècie. L'espècie homo sapiens ha caiguten una condició terrible on els animals que repten s'han allotjat en el nostrecervell. El cervell reptilià viu en el nostre interior i senzillament devorala màgia. Perquè una vegada transcorregut el temps de la passió ve el fossatfosc. Els depredadors no solament estan en l'exterior de la ciutat emmurallada.Els depredadors s'allotgen en la nostra psique i destrueixen o tendeixen adestruir tot el que toquen. Hi ha un moment just abans de la caiguda enl'abisme. És el moment de la música. Podem anomenar-lo balada o melodia osenzillament sons d'amants en festeig. Aqueix instant prenupcial ha de ser etern.Altrament tot el cicle torna a començar com en una eterna tornadaon la salvació és impossible malgrat els esforços del nàufrag per aagarrar-se a la seua taula o del guerrer per a no perdre la batalla en lluitacontra el drac.


*****

La caída en el abismo tras conocer el paraíso del amor, donde la conexión con lo creado es absoluta, deviene tormento del abismo. La pérdida de los privilegios románticos del amante elegido se convierte en tortura. Un rumbo oscuro se abre a partir del momento del desamor. Ella continúa en su ruta. Él vigila la ruta de la dama, como si la vigilancia le procurara serenidad en la desesperación. Este poema es como un juego de muñecas rusas. Por una parte está la historia individual que el yo lírico del poeta narra en clave onírica. Amor y desamor. Esa es la muñeca más pequeñita. La Matrioska del interior del juego y de la conciencia. Por otra parte existen otras muñecas rusas o Matrioskas que representan los arquetipos del inconsciente colectivo. Amor y desamor se suceden durante décadas, siglos, milenios, eras. Quizás porque también los animales engañan a sus presas. Y los hombres y mujeres aspiran a la condición de humanos, pero todavía vibran con el comportamiento evolutivo de los reptiles y de los primates. Quizás hayamos llegado al nivel de los antropoides, pero no mucho más. Aquí todo se convierte en humo. En realidad, el poema nos habla de una realidad individual y de una realidad colectiva. Parece todo muy sencillo, pero no. El abismo no es sólo una condición psicológica de un hombre en particular. El abismo es la condición sociológica de toda la especie. La especie homo sapiens ha caído en una condición terrible donde los animales que reptan se han alojado en nuestro cerebro. El cerebro reptiliano vive en nuestro interior y sencillamente devora la magia. Porque una vez transcurrido el tiempo de la pasión viene el foso oscuro. Los depredadores no sólo están en el exterior de la ciudad amurallada. Los depredadores se alojan en nuestra psique y destruyen a tienden a destruir todo lo que tocan. Hay un momento justo anterior a la caída en el abismo. Es el momento de la música. Podemos llamarle balada o melodía o simplemente sonidos de amantes en cortejo. Ese instante prenupcial ha de ser eterno. De otro modo todo el ciclo vuelve a comenzar como en un eterno retorno donde la salvación es imposible a pesar de los esfuerzos del náufrago para agarrarse a su tabla o del guerrero para no perder la batalla en lucha contra el dragón.


Ana Muela Sopeña

viernes, 20 de enero de 2012VÍMET

*
El somni del gat
és l'antídot de l'absència
dins de la panera.


Pere Bessó
De Llibre dels haikus, 2010


*****

MIMBRE

El sueño del gato
es el antídoto de la ausencia
en la canastilla.


Pere Bessó
De El libro de los haikus, 2010*****

.....El món dels gats és sempre fascinant. En mirar la respiració d'un gat sembla que puguem connectar amb l'ànima del món. Entrem en una altra dimensió de l'experiència. En observar un gat quan està dormit ens esmunyim cap al llindar del meravellós. Un lloc en què hom no fa ni pèntol i s'està bé. I és que hi ha éssers que són mestres en l'art de la contemplació. Un d'aqueixos éssers és el gat. Per açò els poetes sempre han sentit una fascinació pels gats. El poeta necessita per a escriure poesia, no meres idees sinó un estat interior on la paraula esdevinga riu. Per açò poesia i món oníric dels gats han estat sempre units. Els gats són grans mestres dels humans. Per açò continuen acompanyant-nos tants segles, des de la seua domesticació a l'antic Egipte......El mundo de los gatos es siempre fascinante. Mirando la respiración de un gato parece que podemos conectar con el alma del mundo. Entramos en otra dimensión de la experiencia. Observando a un gato cuando está dormido nos deslizamos hacia el umbral de lo maravilloso. Un lugar donde no haciendo nada se está bien. Y es que hay seres que son maestros en el arte de la contemplación. Uno de esos seres es el gato. Por eso los poetas siempre han sentido una fascinación por los gatos. El poeta necesita para escribir poesía, no meras ideas sino un estado interior donde la palabra se convierta en río. Por ello poesía y mundo onírico de los gatos siempre han estado unidos. Los gatos son grandes maestros de los humanos. Por ello llevan acompañándonos tantos siglos, desde su domesticación en el antiguo Egipto.Ana Muela Sopeña

miércoles, 18 de enero de 2012NASCUT AL BAYOU

*
Wish I was back on the Bayou,
Rolling with some Cajun Queen.
John C. Fogerty


El bosc de les teues paraules amaga la soledat de l’home que el contempla, però no les seues cendres. Memòria d’un temps de les flors de bromes porpres sense despullament ni màscares en la consciència. Les dents de les ombres esmolades dringuen com baf de tetera en calcinal recremat a la vora de riu vell i esmicolen la caixa buida d’hivern asclat al bayou. Closques i bulbs d’amors antics bullint en l’aigua ferida de l’aiguamoll. La flaire d'un dolor inconcret sura en l’aire i amenaça les temples. No hi ha nit sense escalfred.


Pere Bessó
De Els colps de la sal, 2012


*****

NACIDO EN EL BAYOU

Wish I was back on the Bayou,
Rolling with some Cajun Queen.
John C. Fogerty


El bosque de tus palabras oculta la soledad del hombre que lo contempla, pero no sus cenizas. Memoria de un tiempo de flores de brumas púrpuras sin desnudamiento ni máscaras en la conciencia. Los dientes de las sombras afiladas tintinean como vapor de tetera en tocón requemado a orillas de río viejo y desmigajan la caja vacía de invierno astillado en el bayou. Caparazones y bulbos de amores antiguos hirviendo en el agua herida del pantano. El aroma de un dolor inconcreto flota en el aire y amenaza los pulsos. No hay noche sin escalofrío.


Pere Bessó
De Els colps de la sal, 2012*****

.....La nit en el bosc es vesteix de records i nostàlgies. El jo líric del poeta canta el seu interior desplegat o potser una estimada inconcreta que sura en algun llac o s'eleva cap als núvols al capvespre. La naturalesa abilla de sossec qualsevol decepció. La malenconia es transforma en contemplar amb ulls nous els rius, els aiguamolls, els llacs. Res no hi manca. Tot és complet. És que l'ésser humà acostuma a oblidar que la solitud és tan sols una il·lusió. La seua connexió amb els elements del bosc és perenne i també la seua connexió amb els estels i les galàxies.
El moviment en la quietud i la quietud en el moviment conformen el tao. El somiador en què s'ha convertit el poeta observa la realitat com si es tractara d'un efímer somni que algun dia acabarà amb la mort. Amor, naturalesa, contemplació i somni es fonen en una abraçada perfecta per a delit de l'esperit.


.....La noche en el bosque se viste de recuerdos y nostalgias. El yo lírico del poeta canta a su interior desdoblado o quizás a una amada inconcreta que flota en algún lago o se eleva hacia las nubes en el crepúsculo. La naturaleza viste de sosiego cualquier decepción. La melancolía se transforma al contemplar con ojos nuevos los ríos, los pantanos, los lagos. Allí no falta nada. Todo está completo. Es que el ser humano suele olvidar que la soledad es sólo una ilusión. Su conexión con los elementos del bosque es perenne y también su conexión con las estrellas y las galaxias.
El movimiento en la quietud y la quietud en el movimiento conforman el tao. El soñador en el que se ha convertido el poeta observa la realidad como si se tratara de un efímero sueño que algún día terminará con la muerte. Amor, naturaleza, contemplación y sueño se funden en un abrazo perfecto para deleite del espíritu.


Ana Muela Sopeña

domingo, 8 de enero de 2012COR DE LLOBA

*
A woman wired in memories
Adrienne Rich


El somni blau del filtre banyut de cérvol en la neu s’escola al cor de pedra. Ja saps, el cel és l’amor convidat de l’àguila que desplega les seues ales dalt de la timba dels poetes. És una il•lusió de la llum durant la nit dels espills en les entranyes de l’agua. Les estrelles caigudes en l’estany del silenci mentre les grues de la faula picotegen el rauc de les granotes que desafiaren la llangor del lotus esmicolen el gel sota el gemec dels núvols i les cendres bescanviades per la pluja. Oblida’t de totes les llengües per a dir la mort, però deixa un senyal de cremada de l’amor: el foc de la combinació de roses i rèptils, la crida a l’oració, udolaments de llops que juguen en les roques de la sang. El vent sacsa els seus flocs de neu clapint en les senderes nues del desig.


Pere Bessó
De El gran cafetar, 29 desembre, 2011


*****

CORAZÓN DE LOBA

A woman wired in memories
Adrienne Rich


El sueño azul del filtro astado de ciervo en la nieve fluye en el corazón de piedra. Ya sabes, el cielo es el amor invitado del águila que despliega sus alas sobre el precipicio de los poetas. Es una ilusión de la luz durante la noche de los espejos en las entrañas del agua. Las estrellas caídas en el lago del silencio mientras las grúas de la fábula picotean el croar de las ranas que desafiaron la languidez del loto desmigan el hielo bajo el gemido de las nubes y las cenizas permutadas por la lluvia. Olvídate de todas las lenguas para decir la muerte, pero deja una señal de quemadura del amor: el fuego de la combinación de rosas y reptiles, la llamada a la oración, aullidos de lobos que juegan en las rocas de la sangre. El viento agita sus copos de nieve latiendo en los senderos desnudos del deseo.


Pere Bessó
De El gran cafetar, 29 desembre, 2011


*****

.....Als territoris del somni els animals acompanyen l'ànima del poeta i li inspiren tota mena de versos per a construir un regne imaginari. Una cosmovisió del món habitada per llobes, cérvols, granotes, àguiles, rèptils acosten el poeta a la naturalesa sàvia on no hi ha tristesa, només vida i desig. Un paradís ple de silenci fa brollar un altre tipus de vida que bulle alegre de tots els elements: núvols, pluja, bosc, vent, neu. Dins de cada element natural hi ha un esperit que permet al poeta tornar-se a connectar amb la força vital. La lloba té un cor protector i actua com un tòtem de llum per a la qual cosa s'inspira en ella. El desig ací s'uneix a la mística de la naturalesa. Cada ser posseeix un centre imperceptible. Ací el poeta es converteix en xaman i invoca les forces de natura per a prosseguir amb la seua tasca que és nomenar tot el que existeix i no sucumbir en les gargamelles de la mort. Cantar la vida, malgrat totes les nostàlgies i totes les dificultats. La vida crida la vida. El desig crida el desig. Tot es conjura per a continuar bategant en el seu foc primigeni......En los territorios del sueño los animales acompañan el alma del poeta y le inspiran todo tipo de versos para construir un reino imaginario. Una cosmovisión del mundo habitada por lobas, ciervos, ranas, águilas, reptiles acercan al poeta a la sabia naturaleza donde no existe tristeza, sólo vida y deseo. Un paraíso pleno de silencio hace brotar otro tipo de vida que bulle alegre de todos los elementos: nubes, lluvia, bosque, viento, nieve. Dentro de cada elemento natural hay un espíritu que permite al poeta volverse a conectar con la fuerza vital. La loba tiene un corazón protector y actúa como un tótem de luz para el que se inspira en ella. El deseo aquí se une a la mística de la naturaleza. Cada ser posee un centro imperceptible. Aquí el poeta se convierte en chamán e invoca las fuerzas de la naturaleza para proseguir con su tarea que es nombrar todo lo que existe y no sucumbir en las fauces de la muerte. Cantar la vida, a pesar de todas las nostalgias y de todas las dificultades. La vida llama a la vida. El deseo llama al deseo. Todo se conjura para seguir latiendo en su fuego primigenio.


Ana Muela Sopeña