lunes, 21 de diciembre de 2009


MATÍ

*
Ni flor ni gasela.
Veus allò que es veu:
desert, horitzó, muntanyes...
La pols del sentit.
*
*
*****
*
MAÑANA

Ni flor ni gacela.
Ves lo que se ve:
desierto, horizonte, montañas...
El polvo del sentido.


Pere Bessó
"El pou de la set que no assacia"
*
*
*****.....La deconstrucció de tot. Més enllà de la vida es troba el paisatge desolat que ens connecta amb el món del buit i amb la mort. Un poema preciós per la seua concisió i senzillesa. Bellesa i filosofia integrades harmònicament en aquests versos. Res no hi sobra, res no hi falta. Setze paraules en quatre versos. En ells es troba contingut tot.
*
*
*****
*
.....La deconstrucción de todo. Más allá de la vida está el paisaje desolado que nos conecta con el mundo del vacío y con la muerte. Un poema precioso por su concisión y sencillez. Belleza y filosofía integradas armónicamente en estos versos. No sobra nada, no falta nada. Dieciséis palabras en cuatro versos. En ellos contenido todo.
*
*
Ana Muela Sopeña

jueves, 10 de diciembre de 2009


NAFOUD TABOUK

*
El desert és un vestit blanc:
la núvia
que marxa vers la nit
amb la narghile al cap,
mentre pronuncia càntics ancestrals
que farien plorar a les pedres,
aguaita la visita enllà del miratge
i deixa els altres colors al destí dels núvols...
*
*
*****
*
NAFOUD TABOUK

El desierto es un vestido blanco:
la novia
que marcha hacia la noche
con el narghile en la cabeza,
mientras pronuncia cánticos ancestrales
que harían llorar a las piedras,
aguarda la visita más allá del espejismo
y deja los otros colores al destino de las nubes...


Pere Bessó
"El pou de la set que no assacia"


*****.....Meravellós poema. Cada vers és com una pinzellada impressionista. Aqueix desert que acull en les seues entranyes la dona i els paisatges tan etêrics. Sembla que les imatges es dissolguen en la immensitat de l'arena. Quan una dona s'uneix a la naturalesa amb la seua veu, amb els seus càntics ancestrals, ja no existeix cap diferència entre l'ésser i l'exterior. Es produeix una connexió xamànica, més enllà del quotidià. Aqueixa dona és part del paisatge. Al mateix temps el paisatge esdevé al·legoria dels mons interns.
*
*
*****
*
.....Maravilloso poema. Cada verso es como una pincelada impresionista. Ese desierto que acoge en sus entrañas a la mujer y los paisajes tan etéricos. Parece que las imágenes se disuelven en la inmensidad de la arena. Cuando una mujer se une a la naturaleza con su voz, con sus cánticos ancestrales, ya no existe diferencia entre el ser y el exterior. Se produce una conexión chamánica, más allá de lo cotidiano. Esa mujer es parte del paisaje. Al mismo tiempo el paisaje deviene alegoría de los mundos internos.
*
*
Ana Muela Sopeña

RIU DE LLUNA

*
In the night, in the eye of the forest
There's a mare black and shining with yellow hair,
I put my fingers through her silken hair and found a stair
................................................................. ......Patti Smith

rien qu'un méchant fantôme, une ombre inaccessible
et pareille -vous rappelez-vous? - à l'Enfant
Prodigue de Rainer Maria s'enfuyant
pour ne pas être aimé de cet amour terrible
............................................... Jean Cassou

El tercer ull,
l’ull clínic,
l’ull xamà,
l’ull dervix
sempre a l’aguait,
a lloms del poeta descregut
que ja no cantarà més el botó de la rosa.

Si bec de la teua pell que només és galàxia de contorns
Al meu ordenador,
és que em plegue a la morbidesa dels jocs d’infància:
La remor encantada de l’amor llunyà,
L’empenta del sexe embussat en la nina de paper o de tela.
Una ombrívola roca caient a plom
pel espai en blanc,
desdeny de flors d’hivernacle
i vels de broma,
promesa de fadrina a la muralleta del pont.

La set del bufat és una segona natura a la nit.
L’ull del bosc als versos secrets de Verlaine:

.....Roule ton cul sous ta chemise

darrere del desencís oblic a les deixalles de la cançó de taverna:

.....Laisse-moi, parmi l’herbe claire,
.....Boire les gouttes de rosée
.....Dont la fleur tendre est arrosée…

I un delineador d’ulls de la balena de Jonàs
en oceà del desig.
Reemplace les claus d’ivori damunt del motet
per al teu anvers de pètals,
gotes de rosada
Les ungles del gat que m’esqueixa
l’ànima dels versos a la llum de la lluna,
a despit de la cantarella assonantada:
el meu amic huckleberry,
el riu de la lluna
i jo.

Talle roses dels teus núvols
i les cus
per a dormir junt als llençols de l’ibis
i peladures de pomes de Tàntal.
En l’itinerari de l’endormiscament llance la meua boca
untada de regalèssia
a l’estadi dels forats negres
Sóc vella escorça d’arbre
que no dóna l’escala de fruit senar,
per a llegir els rètols de neó
als cristalls de gel dels teus estels:

.....Jo vinc de l’adusta taula de noies
.....que poleixen la roca
.....i composen cançons en quadernets
.....i parlen en la llengua antiga dels reis desnonats.

El vent cec, per bé que tibe l’harmonia de la corda
d’estendre la bugada d’astres brivalls,
Mai no alçarà el ràfec de la teua mandrosa mirada.
El vent sap que l’arribada de l’incendi a la nau
és un parany de l’ull que no veu les ombres des de l’inici.
*
*
*****
*
RÍO DE LUNA
*
In the night, in the eye of the forest
There's a mare black and shining with yellow hair,
I put my fingers through her silken hair and found a stair
.........................................................................Patti Smith
*
rien qu'un méchant fantôme, une ombre inaccessible
et pareille -vous rappelez-vous? - à l'Enfant
Prodigue de Rainer Maria s'enfuyant
pour ne pas être aimé de cet amour terrible
................................................Jean Cassou


El tercer ojo,
el ojo clínico,
el ojo chamán,
el ojo derviche
siempre avizor,
a lomos del poeta descreído
que ya no cantará más el botón de la rosa.

Si bebo de tu piel que sólo es galaxia de contornos
en mi ordenador,
es que me pliego a la morbidez de los juegos de infancia:
El rumor encantado del amor lejano,
el empuje del sexo atorado en la muñeca de papel o de tela.
Una sombría roca cayendo a plomo
por el espacio en blanco,
desdén de flores de invernadero
y velos de bruma,
promesa de moza en el pretil del puente.

La sed del beodo es una segunda natura en la noche.
El ojo del bosque en los versos secretos de Verlaine:

.....Roule ton cul sous ta chemise

tras el desencanto oblicuo en los restos de la canción de taberna:

.....Laisse-moi, parmi l’herbe claire,
.....Boire les gouttes de rosée
.....Dont la fleur tendre est arrosée…

Y un delineador de ojos de la ballena de Jonás
en océano del deseo.
Reemplazo las claves de marfil sobre el motete
para tu anverso de pétalos,
gotas de rocío.Las uñas del gato que me desgarra
el alma de los versos a la luz de la luna,
a despecho del sonsonete asonantado:
mi amigo huckleberry,
el río de la luna
y yo.

Corto rosas de tus nubes
y las cosopara dormir junto a las sábanas del ibis
y peladuras de manzanas de Tántalo.
En el itinerario del entresueño lanzo mi boca
untada de regaliz
al estadio de los agujeros negros.
Soy vieja corteza de árbol
que no da la escala de fruto impar,
para leer los rótulos de neón
en los cristales de hielo de tus estrellas:

.....Yo vengo de la adusta tabla de muchachas
.....que sacan brillo a la roca
.....y componen canciones en cuadernillos
.....y hablan en la lengua antigua de los reyes desahuciados.

El viento ciego, por más que tense la armonía de la cuerda
de tender la colada de astros pícaros,
nunca alzará el alero de tu perezosa mirada.
El viento sabe que la llegada del incendio a la nave
es un engaño del ojo que no ve las sombras desde el inicio.


Pere Bessó
"Poemas inéditos"
*
*
*****
*
*
.....Un passeig pels territoris de la infància, la fantasia, els somnis, els miratges, els desitjos i la falta de tots ells. El poema cartografia distints mons a través de pinzellades precises o difuses. Contes, mites, etapes de la vida com ritus d'iniciació. Descreença embolicada en dolçor de versos, de riu de lluna. Un revoltim de sentiments i elements que lliguen la llum i l'ombra a la il·lusió o al nihilisme més feroç. Totes les cites donen color al poema per a expressar la fal·làcia pre-trans. S'arribà i ara ve la volta? o Mai no s'arribà i encara queden estacions al paisatge?
*
*
*****
*
.....Un paseo por los territorios de la infancia, la fantasía, los sueños, los espejismos, los deseos y la falta de todos ellos. El poema cartografía distintos mundos a través de pinceladas precisas o difusas. Cuentos, mitos, etapas de la vida como ritos de iniciación. Descreimiento envuelto en dulzura de versos, de río de luna. Un revoltijo de sentimientos y elementos que atan la luz y la sombra a la ilusión o al nihilismo más feroz. Todas las citas dan color al poema para expresar la falacia pre-trans. ¿Se llegó y ahora viene la vuelta? o ¿Nunca se llegó y todavía quedan estaciones en el paisaje?
*
*
Ana Muela Sopeña

HOME DEL DESERT

*
Ai las, home del desert,
mira en quina mena de taverna
entres
que ací tots ens coneixem
i sabem de quin indret són les mosques
quan claven la pota al pastís de carn
en la festa del corder.
El teu alé sent la muntanya perduda:
put com un anell de mort
al voltant del teu sexe.
*
*
*****
*
HOMBRE DEL DESIERTO

Ay de ti, hombre del desierto,
mira en qué clase de taberna
entras
que aquí todos nos conocemos
y sabemos de qué lugarejo son las moscas
cuando meten la pata en el pastel de carne
en la fiesta del cordero.
Tu aliento sabe a montaña perdida:
hiede como un anillo de muerto
alrededor de tu sexo.


Pere Bessó
"El pou de la set que no assacia"


*****

*
.....Un poema molt suggeridor. Descripció lineal o al·legoria de tanta soledat en el desert. A través del desert, la soledat. A través de la soledat la mort. A través de la mort el retorn a la vida i el seu sexe connector... Els cicles continguts tots al poema. Rituals d'iniciació enmig dels cicles interminables. La concisió, la paraula precisa...
*
*
*****
*
.....Un poema muy sugerente. Descripción lineal o alegoría de tanta soledad en el desierto. A través del desierto, la soledad. A través de la soledad la muerte. A través de la muerte el retorno a la vida y su sexo conector...Los ciclos contenidos todos en el poema. Rituales de iniciación en medio de los ciclos interminables. La concisión, la palabra precisa...
*
*
Ana Muela Sopeña

DEIXEU-NOS EN PAU

*
No parle de la lluna al pou,
de la caiguda de la boja
damunt del brocal
amb un pomell de magnòlies.
Parle d'una sentor de gesmil a penes
a la boca que encara embafa
el darrer tragosto de vi rosat,
però no parle de roses.
Parle de tindre l’ànima de l’animal tibant
en la claror del pati que convoca,
del retorn del misteri al dolç buit:
belles mucoses,
tríplice,
trèpida apertura,
veneres de pell fosca,
de vellut negríssim.
*
*
*****
*
DEJADNOS EN PAZ

No hablo de la luna en el pozo,
de la caída de la loca
sobre el brocal
con un ramito de magnolias.
Hablo de un resabio de jazmín apenas
en la boca que todavía paladea
el último regusto de vino rosado,
pero no hablo de rosas.
Hablo de tener el alma del animal tirante
en la claridad del patio que convoca,
del regreso del misterio al dulce vacío:
bellas mucosas,
tríplice,
trépida apertura,
veneras de piel obscura,
de velludo negrísimo.


Pere Bessó
"Poemas inéditos"


*****


.....Sense l'animal viu al nostre cos no hi ha cap sensació ni sentiment. Biologia, pura biologia que ens obri el misteri del que és. Realment no hi ha major felicitat que una sobreabundància d'energia. Energia vital i libidinal. Per això la felicitat és tibant. En l'absència de tensió primer es dóna l'assossec, però després ve un excés de monotonia.
.....M'agraden aquestes metàfores que uneixen els elements onírics amb la pell fosca.
.....Un poema que obri la fam de vida senzilla i veritable.
*
*
*****
*
.....Sin el animal vivo en nuestro cuerpo no existe ninguna sensación ni sentimiento. Biología, pura biología la que nos abre al misterio de lo que es. Realmente no hay mayor felicidad que una sobreabundancia de energía. Energía vital y libidinal. Por eso la felicidad es tirante. En la ausencia de tensión primero se da el sosiego, pero después viene un exceso de monotonía.
.....Me gustan estas metáforas que unen los elementos oníricos con la piel obscura.
.....Un poema que abre el hambre de vida sencilla y verdadera.
*
*
Ana Muela Sopeña

CAVA RET

*
..........................My mentor mispronounced my Maltese name
..........................And hooded me in the flamboyant silks
..........................Of may ancestors-my colors, gilt and teal-
..........................All the accouterments of academe
..........................As I had dreamed of them in my boyhood,
..........................Budding Giordano Bruno, Oh to teach
..........................In towers of real ivy-Harvard, Princeton, Yale-
..........................Or ones with gothic names: Briyn Mawr, Radcliffe!

...................................Michael Bugeja, Lament of the Landgrant Professor


Llegir,
bressolar,
fer l'amor:
grans de sàlvia,
gotes de mar,
tot, déu, pertot
arreu en un alexandrí perfecte
o una rima somorta
que es perdé entre les branques
de bedoll,
l'enrojolament de petit-maître
més adotzenat
que em fitàs de reüll.
Mentre,
la falda de la intimitat més certera
rejoveneix.
Un ocellet de llum aguaita el miracle.


*****

CAVA RET..........................My mentor mispronounced my Maltese name
..........................And hooded me in the flamboyant silks
..........................Of may ancestors-my colors, gilt and teal-
..........................All the accouterments of academe
..........................As I had dreamed of them in my boyhood,
..........................Budding Giordano Bruno, Oh to teach
..........................In towers of real ivy-Harvard, Princeton, Yale-
..........................Or ones with gothic names: Briyn Mawr, Radcliffe!

...................................Michael Bugeja, Lament of the Landgrant Professor


Leer,
mecer,
hacer el amor:
granos de salvia,
gotas de mar,
todo, dios, por doquier
en un alejandrino perfecto
o una rima mortecina
que se perdió entre las ramas
de abedul,
el sonrojo de petimetre
más adocenado
que me advirtiese de reojo.
Mientras,
el halda de la intimidad más certera
rejuvenece.
Un pajarillo de luz espera el milagro.


Pere Bessó
"El Quadern de Malta"
*
*
*****
*
*

.....Fluir en un entramat perfecte on els plaers de la pell i de la ment s'entremesclen, amb el fons del paisatge i la sensació de plenitud. Amb l'esperança ensomiada en l'aleteig d'un ocell. Enlluernament en aquesta escena perfecta de bellesa i harmonia. De vegades la vida pot estar quietament respirant. De vegades la vida ofereix un esbós d'alguna cosa semblant a la felicitat. Però només ho sabem apreciar quan ja se n'ha anat.
.....Un poema preciós, delicat, suau. Un poema que fa sospirar. El temps mediterrani. El temps dels pobles de Grècia o de la Toscana. O el temps en un lloc perdut de les Balears. Un poema amb molt de sol, on l'apol·líni i el dionisíac s'entreteixeixen en una abraçada perfecta.
*
*
*****
*
.....Fluir en un entramado perfecto donde los placeres de la piel y de la mente se entremezclan, con el fondo del paisaje y la sensación de plenitud. Con la esperanza ensoñada en el aleteo de un pájaro. Deslumbramiento en esta escena perfecta de belleza y armonía. A veces la vida puede estar quietamente respirando. A veces la vida ofrece un esbozo de algo parecido a la felicidad. Pero sólo lo sabemos apreciar cuando ya se ha ido.
.....Un poema precioso, delicado, suave. Un poema que hace suspirar. El tiempo mediterráneo. El tiempo de los pueblos de Grecia o de la Toscana. O el tiempo en un lugar perdido de las Baleares. Un poema con mucho sol, donde lo apolíneo y lo dionisíaco se entretejen en una abrazo perfecto.
*
*
Ana Muela Sopeña

L'OMBRA DEFINITIVA

*
Ets dona fronterera,
contradictòria:
pell de'eben però corfa de taronja.
Recorda-ho:
Al mateix llanguiment
resta l’essència de l’ombra,
semblant a la condemna
de mustigar-te a poc a poc.
No voldries fugir
de la còmoda foscúria a mitges,
però tampoc no se't permet
de trencar definitivament l'alba.
Ets un excipient confús,
rètol de la llum clandestina,
l'entremig més diàfan.


*****

LA SOMBRA DEFINITIVA

Eres mujer fronteriza,
contradictoria:
piel de ébano pero corteza de naranja.
Recuérdalo:
En la languidez misma
queda la esencia de la sombra,
semejante a la condena
de ajarse poco a poco.
No querrías huir
de la cómoda obscuridad a medias,
pero tampoco se te permite
romper definitivamente el alba.
Eres un excipiente confuso,
rótulo de la luz clandestina,
el entremedio más diáfano.


Pere Bessó
"Només per a dones"


*****


.....Unes imatges bellíssimes per a definir una o totes les dones. Ombra, llum, contradiccions, pell, taronja. T'endinses en territoris fronterers entre la realitat i el somni. I és que l'etern femení no es pot nomenar d'una manera lineal. Sempre cal nomenar-lo en cercle, abraçant els oposats. El Yin i el yang. El negre i el blanc. Aconsegueixes entrar en un món que és alhora la dona real i l' ànima de l'home. Aqueixa part femenina del baró de la qual parlava Jung. Els oposats es toquen, s'abracen, s'integren en un tot harmoniós i ple d'enigmes. M'agrada tot d'aquest poema. Les paraules, les metàfores, el ritme. Aqueixa sensació d'irrealitat. És com una invitació a traspassar el llindar. Dona mite, dona ombra, dona de llum. Dona per a gaudir i sentir-se segur, però també dona per a endinsar-se en el dolor i patir la inseguretat.
*
*
*****
*
.....Unas imágenes bellísimas para definir a una o a todas las mujeres. Sombra, luz, contradicciones, piel, naranja. Te adentras en territorios fronterizos entre la realidad y el sueño. Y es que el eterno femenino no se puede nombrar de una manera lineal. Siempre hace falta nombrarlo en círculo, abrazando los contrarios. El Yin y el yang. El negro y el blanco. Consigues entrar en un mundo que es a la vez la mujer real y el anima del hombre. Esa parte femenina del varón de la que hablaba Jung. Los contrarios se tocan, se abrazan, se integran en un todo armonioso y lleno de enigmas. Me gusta todo de este poema. Las palabras, las metáforas, el ritmo. Esa sensación de irrealidad. Es como una invitación a traspasar el umbral. Mujer mito, mujer sombra, mujer de luz. Mujer para disfrutar y sentirse seguro, pero también mujer para adentrarse en el dolor y sufrir la inseguridad.
*
*
Ana Muela Sopeña