viernes, 24 de diciembre de 2010

.


Nilgün Marmara cuando era niña

ABSÈNCIA DE NİLGÜN MARMARA (1958-1987)

*
Goats shamble, morose, rank-haired,
To lick the sea-salt.
Sylvia Plath

Continue la meua dansa en aquest taüt vertical
propici al dia i la nit
Nilgün Mármara


El cant de cigne abans de la música blava dels poemes de la vida contra la mort, un silenci espés, tallat i lacerant de cuina a gas, la casa olora de bell nou a pols i torna el florit després de la joia tan viva de les roses. La mateixa foscor, els mateixos rats penats en l’espill, la mateixa carícia de la gran magnòlia per la senda del reguer que duu a les figues de pala secretes, dividint-se entre el somni i l’encís de la intimitat de l’ocell de floc roig en la gàbia, la mateixa aparició lívida de la bellesa embolcallada en gases des de l’alta finestra que crida darrere de la tàpia del mar.


Pere Bessó
De Aigües turques, 2010
*
*
*****
*
AUSENCIA DE NİLGÜN MARMARA (1958-1987)

Goats shamble, morose, rank-haired,
To lick the sea-salt.
Sylvia Plath

sigo mi danza en este ataúd vertical
propicio al día y la noche
Nilgün Mármara


El canto de cisne antes de la música azul de los poemas de la vida contra la muerte, un silencio espeso, tajado y lacerante de cocina a gas, la casa huele de nuevo a polvo y regresa el moho después del regocijo tan vivo de las rosas. La misma oscuridad, los mismos murciélagos en el espejo, la misma caricia de la gran magnolia por la senda de la acequia que lleva a los higos chumbos secretos, dividiéndose entre el sueño y el hechizo de la intimidad del pájaro de lazo rojo en la jaula, la misma aparición lívida de la belleza envuelta en gasas desde la alta ventana que llama tras de la tapia del mar.


Pere Bessó
De Aigües turques
*
*
*****
*
*
.....Excel·lent homenatge a la poetessa Nilgün Marmara que se suïcidà als vint-i-nou anys. La passió impossible, l'amor a la vida, el dramatisme de la mort. Un paisatge seré es mostra en aquest poema com a entorn assossegat dels últims anys de la poetessa. Amor i mort. Bellesa i agonia. Tant amor...i això no obstant la mort guanyà la partida i segà un talent impressionant. Tots els símbols del comiat en aquest poema exultant de Poesia sense artificis.
*
*****
*
.....Excelente homenaje a la poetisa Nilgün Mármara que se suicidó a los veintinueve años. La pasión imposible, el amor a la vida, el dramatismo de la muerte. Un paisaje sereno se muestra en este poema como entorno sosegado de los últimos años de la poetisa. Amor y muerte. Belleza y agonía. Tanto amor...y sin embargo la muerte ganó la partida segando un talento impresionante. Todos los símbolos de la despedida en este poema exultante de Poesía sin artificios.
*
*
Ana Muela Sopeña

miércoles, 15 de diciembre de 2010


LA CIUTAT DE LA TARDOR

*
Et vull
color de rosa en la tardor
betül Tariman


Coneix l’ala la tristesa dels núvols de seda,
les fulles dels ocells que niuen a les moreres
de l’avinguda del dolor.
Sap de la tempesta i el devessall de les aigües
l’aiguavessant de l’espill bombejat per la febre de l’alba,
l’argent viu de tots els desvaris del termòmetre
dels amors vells.
La tristesa: “en la cara de la mort tot es veu”
Els meus ulls s’han rentat en els teus
La meua sang s’ha mudat al teu cor,
però mai no m’arribarà la llum a la boira.


Pere Bessó
De "Aigües turques", 2010
*
*
*****
*
LA CIUDAD DEL OTOÑO

Te quiero
color de rosa en el otoño
Betül Tariman


Conoce el ala la tristeza de las nubes de seda,
las hojas de los pájaros que anidan en las moreras
de la avenida del dolor.
Sabe de la tormenta de sombras y el turbión de las aguas,
la ladera del espejo bombeado por la fiebre del alba,
el mercurio de todos los desvaríos del termómetro
de los amores viejos.
La tristeza: “En la cara de la muerte todo se ve”
Mis ojos se han lavado en los tuyos
Mi sangre se ha mudado a tu corazón,
pero nunca me llegará la luz a la niebla.


Pere Bessó
Aigües turques
*
*
*****
*
*
.....Una rara bellesa es desprén de la tristesa. La malenconia de la tardor és alhora una nostàlgia pels anys que ja passaren. L'amargor, les decepcions. Tot passa i deixa un pòsit en l'ànima. Aquest poema és un misteri de la mirada. El jo líric ens parla des de les profunditats d'una tardor del tot intensa i secreta. Vida, mort, paisatge. Tot s'entreteixeix en l'esperit. A voltes, sembla que la nostàlgia s'ensenyoresca d'un ànima. En la vida real els sentiments tristos es temen com si foren monstres, però per al poeta destil·lar la tristesa és un exercici verbal molt interessant. Potser perquè el poeta és una mena d'alquimista de la consciència. Res no rebutja. Tot ho aprofita en un reciclatge sense fi de paraules i emocions. Sentiments i experiències. Tot va al cresol del poeta que és un alquimista de la paraula. La primera matèria, l'argent viu dels savis i el termòmetre de tot allò que esdevingué i resta enregistrat en els arxius més ocults.
*
*****
*
.....Una rara belleza se desprende de la tristeza. La melancolía del otoño es al mismo tiempo una nostalgia por los años que ya pasaron. La amargura, las decepciones. Todo pasa y deja un poso en el alma. Este poema es un misterio de la mirada. El yo lírico nos habla desde las profundidades de un otoño absolutamente intenso y secreto. Vida, muerte, paisaje. Todo se entreteje en el espíritu. A veces, parece que la nostalgia se adueña de un alma. En la vida real los sentimientos tristes se temen como si fueran monstruos, pero para el poeta destilar la tristeza es un ejercicio verbal muy interesante. Quizás porque el poeta es una especie de alquimista de la conciencia. No rechaza nada. Todo lo aprovecha en un reciclaje sin fin de palabras y emociones. Sentimientos y experiencias. Todo va al crisol del poeta que es un alquimista de la palabra. La prima materia, el mercurio de los sabios y el termómetro de todo lo que aconteció y queda registrado en los archivos más ocultos.
*
*
Ana Muela Sopeña

domingo, 12 de diciembre de 2010


LA FOGUERA DE CRISTALL

*
Aunque partas, deseo, siempre tus manos de luz tendidas llegarán con el alba o el trino y en cada rosa blanca, brotada de tus labios, abriré los crepúsculos.
José María Ribelles


Refilet de l’alba
puja a l’arbre de la llum,
naix l’ocell als llavis.


Pere Bessó
De Aigües turques, 2010
*
*
*****
*
LA HOGUERA DE CRISTAL

Aunque partas, deseo, siempre tus manos de luz tendidas llegarán con el alba o el trino y en cada rosa blanca, brotada de tus labios, abriré los crepúsculos.
José María Ribelles


El trino del alba
sube al árbol de la luz,
nace el pájaro en los labios.


Pere Bessó
De Aigües turques, 2010
*
*
*****
*
*
.....L'ocell canta com el poeta, només pel fet de cantar. Aquest poema té moltes lectures. La bellesa del paisatge genera un haiku clàssic. El moment, un esclat d'allò que està passant en aqueix instant. Com una fuetada enlluernadora per als ulls del lector. Però també hi ha l'altra lectura. Metapoesia pura. Paraula, refilet, ocell, poeta s'amalgamen en una abraçada perfecta que no acaba mai. Ací, la vida simbolitzada per l'alba s'assembla a la font de la creació perpètua. Ocell-poeta, poeta-ocell escriu-canta, canta-escriu en un procés constant de la vida, el refilet, la paraula. Llavors ja no hi ha destrucció possible, l'existència es renovella en cada llostrejar i els llavis estimen l'èxtasi de la poesia.
*
*****
*
.....El pájaro canta como el poeta, sólo por el hecho de cantar. Este poema tiene muchas lecturas. La belleza del paisaje genera un haiku clásico. El momento, un estallido de aquello que está pasando en ese instante. Como un latigazo deslumbrante para los ojos del lector. Pero también hay otra lectura. Metapoesia pura. Palabra, trino, pájaro, poeta se amalgaman en un abrazo perfecto que no acaba nunca. Aquí, la vida simbolizada por el alba se asemeja a la fuente de la creación perpetua. Pájaro-poeta, poeta-pájaro escribe-canta, canta-escribe en un proceso constante de la vida, el trino, la palabra. Entonces ya no hay destrucción posible, la existencia se renueva en cada amanecer y los labios aman el éxtasis de la poesía.
*
*
Ana Muela Sopeña

sábado, 11 de diciembre de 2010


LLUERNES

*
Senyor embriac, heus ací els nostres joves
Murathan Mungan

Les lluernes del desamor no són flors amargues no atien el foc verinós de la traïda amb dits d’infant no són ocells ombrívols que volen d’esquenes a la muntanya resten al jardí a prop de les vísceres dels vençuts esperen el fuet de la pluja en nit que xiule la tristesa el cudol que trenque la gerra de pisa on jauen tancades des de l’origen les excrecències del so del vent contra el buit


Pere Bessó
De Aigües turques, 2010
*
*
*****
*
LUCIÉRNAGAS

Señor borracho, he ahí nuestros jóvenes
Murathan Mungan

Las luciérnagas del desamor no son flores amargas no atizan el fuego venenoso de la traición con dedos de niño no son pájaros sombríos que vuelan de espaldas a la montaña quedan en el jardín cerca de las vísceras de los vencidos esperan el látigo de la lluvia en noche que silbe la tristeza el canto rodado que rompa la jarra de loza donde yacen encerradas desde el origen las excrecencias del sonido del viento contra el vacío


Pere Bessó
Aigües turques, 2010
*
*
*****
*
*
.....El desamor pot ser una experiència que torne a la persona hostil i depravada o pot esdevenir, en canvi, un estat de comprensíó de la solitud, com un bol que ha de ser omplert. Mitjançant el desamor es pot aconseguir un estat meditatiu o zen de la vida. On el buit és només el contrari del ple. Yin i Yang en Harmonia perfecta. Quan s'arriba a capir la llei del pèndol (difícil repte existencial) amor i desamor no són més que les dues cares d'una mateixa moneda. En l'amor podem comprendre l'art de compartir, la comunicació i l'erotisme com a mística. En el desamor podem aprendre l'art d'acceptar la soledat, la introspecció, el silenci, el celibat com a integració dels límits del cos. Amor i desamor serien llavors dues visions de la vida, de l'ésser i del món no contraposades sinó complementàries. Només travessant els focs del desamor podríem arribar a abastir l'amor en tots els seus aspectes. Les cuques de llum es mostren ací com un símbol bell de l'evolució de la consciència. L'ésser, que ha de ser entrenat per a l'acceptació del desamor, com que és una experiència dura, intensa i catàrtica, pot arribar a emetre llum, si aconsegueix entendre que la vida només és absoluta en la comprensió dels oposats. Aquest poema és com una mena d'iniciació als misteris de l'acceptació. Alquímia, transformació i canvi.
*
*****
*
.....Puede el desamor ser una experiencia que torne a la persona hostil y depravada o puede devenir, en cambio, un estado de comprensión de la soledad, como un bol que tiene que ser llenado. A través del desamor se puede conseguir un estado meditativo o zen de la vida. Donde el vacío es sólo lo contrario a lo pleno. Yin y Yang en Armonía perfecta. Cuando se llega a entender la ley del péndulo (difícil reto existencial) amor y desamor no son más que las dos caras de una misma moneda. En el amor podemos comprender el arte de compartir, la comunicación y el erotismo como mística. En el desamor podemos aprender el arte de aceptar la soledad, la introspección, el silencio, el celibato como integración de los límites del cuerpo. Amor y desamor serían entonces dos visiones de la vida, del ser y del mundo no tanto contrapuestas sino complementarias. Sólo atravesando los fuegos del desamor podríamos llegar a comprender el amor en todos sus aspectos. Las luciérnagas se muestran aquí como un símbolo bello de la evolución de la conciencia. El ser, que tiene que ser entrenado para aceptar el desamor puesto que es una experiencia dura, intensa y catártica, puede llegar a emitir luz si consigue entender que la vida sólo es absoluta en la comprensión de los opuestos. Este poema es como una especie de iniciación a los misterios de la aceptación. Alquimia, transformación y cambio.

*

Ana Muela Sopeña

jueves, 9 de diciembre de 2010


UN MATÍ D'ABRIL

*
Només despertar a la llum de plata del cementeri de poble –lluny, però, de la imatge de jardí japonés- per a alçar el cap als núvols i trobar-hi les branques trencades de l’agrunsadora de la mare…


Pere Bessó
De Aigües turques, 2010
*
*
*****
*
UNA MAÑANA DE ABRIL

Sólo despertar a la luz de plata del cementerio de pueblo –lejos, sin embargo, de la imagen de jardín japonés- para levantar la cabeza a las nubes y hallar en ellas las ramas rotas de la mecedora de la madre…


Pere Bessó
De Aigües turques, 2010
*
*
*****
*
*
.....Com un paisatge zen es presenten les imatges d'aquest poema. La mort, l'arbre, la mare. Tots els elements s'hi imbriquen íntimament per a formar una unitat. La vida perpètua que no té cap fissura. Bella la imatge final. El balancí de la mare. I és que els arquetips més importants: la mare, la mort, ací s'entremesclen amb la naturalesa per a tornar a l'origen i poder experimentar-hi un renaixement.
*
*****
*
.....Como un paisaje zen se presentan las imágenes de este poema. La muerte, el árbol, la madre. Todos los elementos se imbrican íntimamente para formar una unidad. La vida perpetua que no tiene fisuras. Bella la imagen final. La mecedora de la madre. Y es que los arquetipos más importantes: la madre, la muerte, aquí se entremezclan con la naturaleza para volver al origen y poder experimentar un renacimiento.
*
*
Ana Muela Sopeña

domingo, 5 de diciembre de 2010


SANTA COMPANYA

*
Obri’m les portes de la ciutat on vius…
Özdemir Asaf

Obri’m les portes de la ciutat lívida on dormen carrerons placetes cantonades espellofades de l’ànsia calembour del somi que es despulla en direcció al teu cos els llençols de bestreta de la rosada basten per a tots dos
*
*
*****
*
SANTA COMPANHA

Ábreme las puertas de la ciudad donde vives…
Özdemir Asaf

Ábreme las puertas de la ciudad cárdena en donde duermen callejuelas placetas esquinas descascarilladas del ansia calembour del sueño que se desnuda en dirección a tu cuerpo las sábanas anticipadas del rocío basten para los dos


Pere Bessó
"Aigües turques"
*
*
*****
*
*
.....Un poema líric pur, amb influències de la literatura àrab. Ací, la ciutat és una al·legoria de l'estimada. El viatger arriba a una ciutat per a establir-s'hi. L'estimat percep que la seua estimada és un lloc per a quedar-se. Aquest poema en forma de prosa poètica, sense signes de puntuació, flueix com un riu suau en la consciència del lector. La bellesa de les paraules ens llisca per territoris exòtics. Realitat i somni s'hi entremesclen i creen un racó imaginari on el prenupcial s'obri camí cap a l'etern. Els carrerons, les placetes, les cantonades són els llocs amagats del cos de l'adorada dona que inspira el poeta. I és que el poeta ha convertit la dona en món i el món en una dona. Tot és femella. El món és femella perquè és l'única manera d'inspirar-se constantment sense dependre de ningú. I, al mateix temps, una dona és un món que obri els ulls del poeta a una altra realitat. Quan musa, món, ciutat i dona s'entrellacen en una abraçada perfecta sorgeix una altra realitat que Pere Bessó descobreix amb ulls renovats. Els ulls d'un poeta que viu per i per a la poesia...
*
*****
*
.....Un poema lírico puro, con influencias de la literatura árabe. Aquí, la ciudad es una alegoría de la amada. El viajero llega a una ciudad para afincarse. El amado percibe que su amada es un lugar para quedarse. Este poema en forma de prosa poética, sin signos de puntuación, fluye como un río suave en la conciencia del lector. La belleza de las palabras nos desliza por territorios exóticos. Realidad y sueño se entremezclan creando un rincón imaginario donde lo prenupcial se abre camino hacia lo eterno. Las callejuelas, las placetas, las esquinas son los lugares escondidos del cuerpo de la adorada mujer que inspira al poeta. Y es que el poeta ha convertido a la mujer en mundo y al mundo en una mujer. Todo es hembra. El mundo es hembra porque es la única manera de inspirarse constantemente sin depender de nadie. Y, al mismo tiempo, una mujer es un mundo que abre los ojos del poeta a otra realidad. Cuando musa, mundo, ciudad y mujer se entrelazan en un abrazo perfecto surge otra realidad que Pere Bessó descubre con ojos renovados. Los ojos de un poeta que vive por y para la poesía...


Ana Muela Sopeña

viernes, 3 de diciembre de 2010


TEMPS DE CIRERES

*
On n'englue pas le diable comme un merle
à la pipée.
Aloysius Bertrand


Com la merla
que xiula en la branca del cirerer
del fons abissal de la llum,
voles tan alt, tan alt
que de l’ala toques la lluerna de la ciència oculta
i ascendeixes al cimal de la muntanya,
a la cresta de l’ona
que mai no dorm el sufragi de la carícia
en darrera platja,
toll de tarquim enyor d’espurnes,
esguit de joia.
Com el cant de merla,
engany de la caça al reclam,
la cua de l’obscur peix de l’amor obscur
del fons de la llum repelada
al cresol de la idea,
ascendeix l’alé de la gènesi del desig
a la memòria.
*
*
*****
*
TIEMPO DE CEREZAS

On n'englue pas le diable comme un merle
à la pipée.
Aloysius Bertrand


Como el mirlo
que silba en la rama del cerezo
del fondo abisal de la luz,
vuelas tan alto, tan alto
que del ala tocas el tragaluz de la ciencia oculta
y asciendes a la cima de la montaña,
a la cresta de la ola
que nunca duerme el sufragio de la caricia
en última playa,
charco de cieno añoranza de centellas,
salpicadura de gozo.
Como el canto de mirlo,
engaño de la caza al reclamo,
la cola del obscuro pez del amor obscuro
del fondo de la luz repelada
en el candil de la idea,
asciende el aliento de la génesis del deseo
en la memoria.


Pere Bessó
"Poemas inéditos"
*
*
*****
*
*
.....Volar i submergir-se en les aigües de l'oceà. Grans metàfores de l'amor. Aquesta merla que pacta amb el cel per a deixar-nos el seu cant enigmàtic. I els peixos que saben d'una vida silenciosa a les zones abissals. Quantes possibilitats en el món dels sentiments amorosos! I és que quan el sentiment romàntic bat les nostres portes ens tornem animals. Podem ascendir cap a núvols com les aus, nedar en els oceans, com els peixos, arrossegar-nos per terra com els rèptils o senzillament respirar a ple pulmó com els mamífers. Toquem el llindar del diví, però també tornem a l'aparició de la vida a la Terra, la formació de les galàxies, l'aparició de l'ADN, les amebes, les molècules ... contenir tota la creació en la respiració del sentiment que cerca la connexió no només amb l'ésser estimat sinó també amb l'univers.
*
*****
*
.....Volar y sumergirse en las aguas del océano. Grandes metáforas del amor. Ese mirlo que pacta con el cielo para dejarnos su canto enigmático. Y los peces que saben de una vida silenciosa en las zonas abisales. Cuántas posibilidades en el mundo del sentimiento amoroso. Y es que cuando el sentimiento romántico toca nuestras puertas nos tornamos animales. Podemos ascender hacia las nubes como las aves, nadar en los océanos, como los peces, arrastrarnos por la tierra como los reptiles o simplemente respirar a pleno pulmón como los mamíferos. Tocamos los umbrales de lo divino, pero también regresamos a la aparición de la vida en la Tierra, la formación de las galaxias, la aparición del adn, las amebas, las moléculas...contenida toda la creación en la respiración del sentimiento que no sólo nos conecta con el ser amado sino también con el universo.


Ana Muela Sopeña

miércoles, 23 de junio de 2010

DESCORDE EL VESTIT DE LA NIT A LA MANERA DELS CLÀSSICS

*
Per a Cwie

.....Gite el baf de l’alé a la lluna de l’espill a la cambra que s’escola entre somnis, com el licor de la cançó per la claveguera de l’ànima per a arribar als lliris de la vall, dreçar-me en la copa de l’arbre del desig i defallir en els solcs oberts dels pètals d’amestista i gencianes abans de collir les ombres i els arrels del pòl·len erecte als senderols de la carn, com volia l’infant perenne de Charlesville. I m’hi enjogasse secretament, deixe que la temptació m’arrossegue pel camins de l’os dels versos, al jardí reixat, gloriosament cremat, espars damunt de la taula de dinar del meu ventre. Vine, raig de la joia, enlluerna’m en trencar dins de mi. La teua mà pietosa és arc del cel penjant des de la mitjanit però no abasta el tot de la meua pell assetjada. Jaguem en prat vellut de plata als marges d’un riu de aigües de porcellana i algues fosques, despassem el setí de l’alba amb els nostres dolços panteixets.
*
*
*****
*
DESABROCHO EL VESTIDO DE LA NOCHE A LA MANERA DE LOS CLÁSICOS

Para Cwie

.....Echo el vaho del aliento a la luna del espejo en la habitación que se desliza entre sueños, como el licor de la canción por la alcantarilla del alma para llegar a los lirios del valle, alzarme en la copa del árbol del deseo y desfallecer en los surcos abiertos de los pétalos de amatista y gencianas antes de coger las sombras y las raíces del polen erecto en los senderos de la carne, como quería el niño perenne de Charlesville. Y allí me entretengo secretamente, dejo que la tentación me arrastre por los caminos del hueso de los versos, al jardín entre verjas, gloriosamente ardido, derramado sobre la mesa de cocina de mi vientre. Ven, rayo del contento, deslúmbrame al romper dentro de mí. Tu mano piadosa es arco iris colgando desde la medianoche pero no alcanza toda mi piel asediada. Yazgamos en prado aterciopelado como monedas de plata a las orillas de un río de aguas de porcelana y algas obscuras, desabrochemos el satén melancólico del alba con nuestros dulces jadeos.
*
*
Pere Bessó
"Poemas inéditos"
*
*
*****

*
*
.....Una prosa poètica càlida, amb una sexualitat polimòrfica que connecta l'home amb el xiquet i amb la seua infància estimada. Ací, la bellesa d'una dona és territori verge que connecta amb el somni, amb el passat, amb aqueix xiquet perenne que mai no ha crescut i porta el somni i la visió en el seu centre màgic. Un poema per a reflexionar sobre el plaer i sobre les edats, sobre la vida i sobre la manifestació del desig. Desig que va cremant la carn i aporta una ruta de tornada. La tornada a l'origen, perquè el desig sempre ens duu a l'origen del món, de nosaltres mateixos i del nostre arbre genealògic i de creació.

.....Immens poema per a tastar i gaudir.

*****

.....Una prosa poética cálida, con una sexualidad polimórfica que conecta al hombre con el niño y con su infancia amada. Aquí, la belleza de una mujer es territorio virgen que conecta con el sueño, con el pasado, con ese niño perenne que jamás ha crecido y porta el sueño y la visión en su centro mágico. Un poema para reflexionar sobre el placer y sobre las edades, sobre la vida y sobre la manifestación del deseo. Deseo que va quemando la carne y aporta una ruta de retorno. El retorno al origen, porque el deseo siempre nos lleva al origen del mundo, de nosotros mismos y de nuestro árbol genealógico y de creación.

.....Inmenso poema para degustar y disfrutar.

*

Ana Muela Sopeña

miércoles, 17 de febrero de 2010


ELEANOR RIGBY

*
La part de mi que resta
com el rat penat,
penjant boca avall al fons de la cova,
la part de mi que se’n va,
el menjador de creïlles creixent a les fosques.
Una lenta quietud, una lenta migració,
tot a mitges,
l’esclat de llum a la Porta dels Apòstols,
el mocador que m’acomiada a la Malva-rosa,
les meitats separades de dues ànimes bessones.
Jo tampoc no podria triar entre Mary Taylor i
Charlotte,
al bell mig de tota aquella gent solitària.
*
*
*****
*
ELEANOR RIGBY

La parte de mí que permanece
como el murciélago,
colgando boca abajo al fondo de la cueva,
la parte de mí que se va,
el comedor de patatas creciendo a obscuras.
Una lenta quietud, una lenta migración,
todo a medias,
el destello de luz en la Puerta de los Apóstoles,
el pañuelo que me despide en la Malvarrosa,
las mitades separadas de dos almas gemelas.
Yo tampoco podría escoger entre Mary Taylor y Charlotte,
en medio de toda aquella gente solitaria.


Pere Bessó
"Poemas inéditos"
*
*
*****
*
*
*****
*
.....M'agraden molt els rats penats. Per a alguns són símbol del mal. Els acomparen amb els vampirs. Però, en realitat, el simbolisme del rat penat és el del renaixement. Els pobles maputxes ho saben. Renàixer encara que tot siga gris, renàixer encara que la soledat empente cap avall, renàixer...

.....I la soledat mai no permet triar perquè porta a agafar el que arriba tal qual... Encara que la soledat és sempre una il·lusió...
*
*
*****
*
.....Me gustan mucho los murciélagos. Para algunos son símbolo del mal. Los equiparan con los vampiros. Pero, en realidad, el simbolismo del murciélago es el del renacimiento. Los pueblos mapuches lo saben. Renacer aunque todo sea gris, renacer aunque la soledad tire hacia abajo, renacer...

.....Y la soledad nunca permite elegir porque lleva a tomar lo que viene sin más...
Aunque la soledad es siempre una ilusión...
*
*
Ana Muela Sopeña

jueves, 14 de enero de 2010


VACUÏTAT

*
La buidesa del concepte ens estreny:
horror vacui.
El desamor,
de lluny
i jutjat amb certa perspectiva,
també és.
Com un forat
o un clot.

Un principi elemental de la termodinàmica
dels cossos.

Ni tan sols ens permet combatre
l’abús de sentit:
Crepuscle inacabat de llums de jade,
horitzó negat a l’ombra,
hivernacle per a la rosa de neu,
fals amfitrió del castell de naips,
vaixell embriac que convoca
l’aspre renill de l’haca.

És veritat ex nihilo,
només de pensament:
així com feren els primers
desenlluernats
amb els petits déus,
podem emprar-la.
*
*
*****
*
VACUIDAD

La vaciedad del concepto nos estruja:
horror vacui.
El desamor,
de lejos
y, juzgado con cierta perspectiva,
también es.
Como un agujero
o un hoyo.

Un principio elemental de la termodinàmica
de los cuerpos

Ni siquiera nos permite combatir
el abuso de sentido:
Crepúsculo inacabado de luces de jade,
horizonte anegado en la sombra,
invernadero para la rosa de nieve,
falso anfitrión del castillo de naipes,
bajel ebrio que convoca
el áspero relincho de la jaca.

Es verdad ex nihilo,
sólo de pensamiento:
tal como hicieron los primeros
desluzados
con los diosecillos,
podemos usarlo.


Pere Bessó
"Poemas inéditos"
*
*
*****
*
*
*****
*
.....La comprensió de la Llei de Polaritat ens duu a comprendre i acceptar el terrible del buit, la soledat i el desamor. Als períodes de passió i creació segueixen uns altres períodes de falta de passió i falta de creació. Acceptar aquests canvis com els canvis de la lluna, com les fases cícliques de la vida permet potser recuperar el poder. Perquè l'únic poder que té un ésser humà és el de la reflexió, l'aprenentatge i ésser amb un altre...Quan s'arriba a capir que la vida té unes lleis tan inexorables com la física o la matemàtica la desesperació desapareix i, en el seu lloc, apareix el coneixement.
.....La física quàntica aplicada a la vida de les relacions i al camp emocional pot arribar a obrir els llindars d'altra dimensió.
.....Un poema meravellós que permet una reflexió profunda.
.....Aqueixos deuets... són una mica entremaliats.
*
*
*****
*
.....La comprensión de la Ley de Polaridad nos lleva a comprender y aceptar lo terrible del vacío, la soledad y el desamor. A unos períodos de pasión y creación siguen otros períodos de falta de pasión y falta de creación. Aceptar estos cambios como los cambios de la luna, como las fases cíclicas de la vida permite quizás recuperar el poder. Porque el único poder que tiene un ser humano es el de la reflexión, el aprendizaje y ser con otro...Cuando se llega a entender que la vida tiene unas leyes tan inexorables como la física o la matemática la desesperación desaparece y en su lugar aparece el conocimiento.
.....La física cuántica aplicada a la vida de las relaciones y al campo emocional puede llegar a abrir los umbrales de otra dimensión.
.....Un poema maravilloso que permite una reflexión profunda.
.....Esos diosecillos...son algo traviesos.
*
*
Ana Muela Sopeña

jueves, 7 de enero de 2010


LA CIUTAT SENSE MEMÒRIA

*
Pren el nom dels hòmens anats,
de les ombres dels arbres
on es gitaven
les dones fèrtils a l'espera,
de les tombes dels fills que no cresqueren
per ornar els cabells esvalotats
de cendra al sol de la batalla,
de la set dels avis dormida
a la pedra que els calfà el primer somni,
dels contes de cavallers foscos
i dels raptes dels ocells guaitant
el rum-rum sanador de l'herba,
de la tribu oblidada a la broma del shai
i de la crosta de pa fongós a la ventura
de les mans pidolaires o en revolta
pel camí impossible de tornada.
Els ha caigut al damunt un doll
de veus òrfenes, la mortalla de sal grossa,
sagnant, repedaçada,
als vençuts de la soledat i de tanta infàmia.
No hi ha cap porta de llum, cristall o d'aigües
per al regrés joiós dels infidels
en aquesta ciutat sense memòria.
*
*
*****
*
LA CIUDAD SIN MEMORIA

Toma el nombre de los hombres idos,
de las sombras de los árboles
en donde se acostaban
las mujeres fértiles a la espera,
de las tumbas de los hijos que no crecieron
para adornar los cabellos alborotados
de ceniza al sol de la batalla,
de la sed de los abuelos dormida
en la piedra que les calentó el primer sueño,
de los cuentos de caballeros obscuros
y de los raptos de los pájaros oteando
el rumor sanador de la hierba,
de la tribu olvidada en la bruma del shai
y de la costra de pan hongoso a la ventura
de les manos pedigüeñas o en revuelta
por el camino imposible de regreso.
Les ha caído encima un raudal
de voces huérfanas, la mortaja de sal gruesa,
sangrante, repedazada,
a los vencidos de la soledad y de tanta infamia.
No hay puerta alguna de luz, cristal o de aguas
para el retorno gozoso de los infieles
en esta ciudad sin memoria.


Pere Bessó
"El pou de la set que no assacia"
*
*
*****
*
*
*****
*
.....Hi ha ciutats niu, ciutats riu, ciutats caleidoscòpiques. Però també ciutats gàbia, amb l'aire tan dens que només per habitar-hi un home es converteix en estàtua de sal. Aquestes ciutats gàbia van arxivant el que necessiten per a seguir sent gàbies, amb els seus desvetlaments i amb les seues dates assenyalades. No hi ha lloc per a la fantasia en aquesta ciutat sense memòria. No hi ha lloc per als infidels. No hi ha lloc perquè el temps passe. Tot està detingut en les normes, en la soledat, en allò terrible. Has aconseguit retratar en el teu poema una ciutat que són moltes ciutats simbolitzades per una sola. I és que la norma del col·lectiu, el costum, fa que les necessitats individuals queden eclipsades per tal de satisfer els ancestres que es van quedar residint entre les pedres. Però també els desitjos dels avantpassats van quedar soterrats entre les pedres d'algun déu desconegut o d'algun arxiu invisible de perdició i d'oblit.
*
*
*****
*
.....Existen ciudades nido, ciudades río, ciudades caleidoscópicas. Pero también ciudades jaula, con el aire tan denso que sólo por habitar allí un hombre se queda convertido en estatua de sal. Estas ciudades jaula van archivando lo que necesitan para seguir siendo jaulas, con sus desvelos y con sus fechas señaladas. No hay lugar para la fantasía en esta ciudad sin memoria. No hay lugar para los infieles. No hay lugar para que el tiempo pase. Todo está detenido en las normas, en la soledad, en lo terrible. Has conseguido retratar en tu poema una ciudad que son muchas ciudades simbolizadas por una sola. Y es que la norma de lo colectivo, la costumbre, hace que las necesidades individuales queden eclipsadas en aras a satisfacer a los ancestros que se quedaron residiendo entre las piedras. Pero también los deseos de los antepasados quedaron soterrados entre las piedras de algún dios desconocido o de algún archivo invisible de perdición y de olvido.
*
*
Ana Muela Sopeña