sábado, 11 de diciembre de 2010

LLUERNES

*
Senyor embriac, heus ací els nostres joves
Murathan Mungan

Les lluernes del desamor no són flors amargues no atien el foc verinós de la traïda amb dits d’infant no són ocells ombrívols que volen d’esquenes a la muntanya resten al jardí a prop de les vísceres dels vençuts esperen el fuet de la pluja en nit que xiule la tristesa el cudol que trenque la gerra de pisa on jauen tancades des de l’origen les excrecències del so del vent contra el buit


Pere Bessó
De Aigües turques, 2010
*
*
*****
*
LUCIÉRNAGAS

Señor borracho, he ahí nuestros jóvenes
Murathan Mungan

Las luciérnagas del desamor no son flores amargas no atizan el fuego venenoso de la traición con dedos de niño no son pájaros sombríos que vuelan de espaldas a la montaña quedan en el jardín cerca de las vísceras de los vencidos esperan el látigo de la lluvia en noche que silbe la tristeza el canto rodado que rompa la jarra de loza donde yacen encerradas desde el origen las excrecencias del sonido del viento contra el vacío


Pere Bessó
Aigües turques, 2010
*
*
*****
*
*
.....El desamor pot ser una experiència que torne a la persona hostil i depravada o pot esdevenir, en canvi, un estat de comprensíó de la solitud, com un bol que ha de ser omplert. Mitjançant el desamor es pot aconseguir un estat meditatiu o zen de la vida. On el buit és només el contrari del ple. Yin i Yang en Harmonia perfecta. Quan s'arriba a capir la llei del pèndol (difícil repte existencial) amor i desamor no són més que les dues cares d'una mateixa moneda. En l'amor podem comprendre l'art de compartir, la comunicació i l'erotisme com a mística. En el desamor podem aprendre l'art d'acceptar la soledat, la introspecció, el silenci, el celibat com a integració dels límits del cos. Amor i desamor serien llavors dues visions de la vida, de l'ésser i del món no contraposades sinó complementàries. Només travessant els focs del desamor podríem arribar a abastir l'amor en tots els seus aspectes. Les cuques de llum es mostren ací com un símbol bell de l'evolució de la consciència. L'ésser, que ha de ser entrenat per a l'acceptació del desamor, com que és una experiència dura, intensa i catàrtica, pot arribar a emetre llum, si aconsegueix entendre que la vida només és absoluta en la comprensió dels oposats. Aquest poema és com una mena d'iniciació als misteris de l'acceptació. Alquímia, transformació i canvi.
*
*****
*
.....Puede el desamor ser una experiencia que torne a la persona hostil y depravada o puede devenir, en cambio, un estado de comprensión de la soledad, como un bol que tiene que ser llenado. A través del desamor se puede conseguir un estado meditativo o zen de la vida. Donde el vacío es sólo lo contrario a lo pleno. Yin y Yang en Armonía perfecta. Cuando se llega a entender la ley del péndulo (difícil reto existencial) amor y desamor no son más que las dos caras de una misma moneda. En el amor podemos comprender el arte de compartir, la comunicación y el erotismo como mística. En el desamor podemos aprender el arte de aceptar la soledad, la introspección, el silencio, el celibato como integración de los límites del cuerpo. Amor y desamor serían entonces dos visiones de la vida, del ser y del mundo no tanto contrapuestas sino complementarias. Sólo atravesando los fuegos del desamor podríamos llegar a comprender el amor en todos sus aspectos. Las luciérnagas se muestran aquí como un símbolo bello de la evolución de la conciencia. El ser, que tiene que ser entrenado para aceptar el desamor puesto que es una experiencia dura, intensa y catártica, puede llegar a emitir luz si consigue entender que la vida sólo es absoluta en la comprensión de los opuestos. Este poema es como una especie de iniciación a los misterios de la aceptación. Alquimia, transformación y cambio.

*

Ana Muela Sopeña

No hay comentarios: