lunes, 21 de diciembre de 2009


MATÍ

*
Ni flor ni gasela.
Veus allò que es veu:
desert, horitzó, muntanyes...
La pols del sentit.
*
*
*****
*
MAÑANA

Ni flor ni gacela.
Ves lo que se ve:
desierto, horizonte, montañas...
El polvo del sentido.


Pere Bessó
"El pou de la set que no assacia"
*
*
*****.....La deconstrucció de tot. Més enllà de la vida es troba el paisatge desolat que ens connecta amb el món del buit i amb la mort. Un poema preciós per la seua concisió i senzillesa. Bellesa i filosofia integrades harmònicament en aquests versos. Res no hi sobra, res no hi falta. Setze paraules en quatre versos. En ells es troba contingut tot.
*
*
*****
*
.....La deconstrucción de todo. Más allá de la vida está el paisaje desolado que nos conecta con el mundo del vacío y con la muerte. Un poema precioso por su concisión y sencillez. Belleza y filosofía integradas armónicamente en estos versos. No sobra nada, no falta nada. Dieciséis palabras en cuatro versos. En ellos contenido todo.
*
*
Ana Muela Sopeña

jueves, 10 de diciembre de 2009


NAFOUD TABOUK

*
El desert és un vestit blanc:
la núvia
que marxa vers la nit
amb la narghile al cap,
mentre pronuncia càntics ancestrals
que farien plorar a les pedres,
aguaita la visita enllà del miratge
i deixa els altres colors al destí dels núvols...
*
*
*****
*
NAFOUD TABOUK

El desierto es un vestido blanco:
la novia
que marcha hacia la noche
con el narghile en la cabeza,
mientras pronuncia cánticos ancestrales
que harían llorar a las piedras,
aguarda la visita más allá del espejismo
y deja los otros colores al destino de las nubes...


Pere Bessó
"El pou de la set que no assacia"


*****.....Meravellós poema. Cada vers és com una pinzellada impressionista. Aqueix desert que acull en les seues entranyes la dona i els paisatges tan etêrics. Sembla que les imatges es dissolguen en la immensitat de l'arena. Quan una dona s'uneix a la naturalesa amb la seua veu, amb els seus càntics ancestrals, ja no existeix cap diferència entre l'ésser i l'exterior. Es produeix una connexió xamànica, més enllà del quotidià. Aqueixa dona és part del paisatge. Al mateix temps el paisatge esdevé al·legoria dels mons interns.
*
*
*****
*
.....Maravilloso poema. Cada verso es como una pincelada impresionista. Ese desierto que acoge en sus entrañas a la mujer y los paisajes tan etéricos. Parece que las imágenes se disuelven en la inmensidad de la arena. Cuando una mujer se une a la naturaleza con su voz, con sus cánticos ancestrales, ya no existe diferencia entre el ser y el exterior. Se produce una conexión chamánica, más allá de lo cotidiano. Esa mujer es parte del paisaje. Al mismo tiempo el paisaje deviene alegoría de los mundos internos.
*
*
Ana Muela Sopeña

RIU DE LLUNA

*
In the night, in the eye of the forest
There's a mare black and shining with yellow hair,
I put my fingers through her silken hair and found a stair
................................................................. ......Patti Smith

rien qu'un méchant fantôme, une ombre inaccessible
et pareille -vous rappelez-vous? - à l'Enfant
Prodigue de Rainer Maria s'enfuyant
pour ne pas être aimé de cet amour terrible
............................................... Jean Cassou

El tercer ull,
l’ull clínic,
l’ull xamà,
l’ull dervix
sempre a l’aguait,
a lloms del poeta descregut
que ja no cantarà més el botó de la rosa.

Si bec de la teua pell que només és galàxia de contorns
Al meu ordenador,
és que em plegue a la morbidesa dels jocs d’infància:
La remor encantada de l’amor llunyà,
L’empenta del sexe embussat en la nina de paper o de tela.
Una ombrívola roca caient a plom
pel espai en blanc,
desdeny de flors d’hivernacle
i vels de broma,
promesa de fadrina a la muralleta del pont.

La set del bufat és una segona natura a la nit.
L’ull del bosc als versos secrets de Verlaine:

.....Roule ton cul sous ta chemise

darrere del desencís oblic a les deixalles de la cançó de taverna:

.....Laisse-moi, parmi l’herbe claire,
.....Boire les gouttes de rosée
.....Dont la fleur tendre est arrosée…

I un delineador d’ulls de la balena de Jonàs
en oceà del desig.
Reemplace les claus d’ivori damunt del motet
per al teu anvers de pètals,
gotes de rosada
Les ungles del gat que m’esqueixa
l’ànima dels versos a la llum de la lluna,
a despit de la cantarella assonantada:
el meu amic huckleberry,
el riu de la lluna
i jo.

Talle roses dels teus núvols
i les cus
per a dormir junt als llençols de l’ibis
i peladures de pomes de Tàntal.
En l’itinerari de l’endormiscament llance la meua boca
untada de regalèssia
a l’estadi dels forats negres
Sóc vella escorça d’arbre
que no dóna l’escala de fruit senar,
per a llegir els rètols de neó
als cristalls de gel dels teus estels:

.....Jo vinc de l’adusta taula de noies
.....que poleixen la roca
.....i composen cançons en quadernets
.....i parlen en la llengua antiga dels reis desnonats.

El vent cec, per bé que tibe l’harmonia de la corda
d’estendre la bugada d’astres brivalls,
Mai no alçarà el ràfec de la teua mandrosa mirada.
El vent sap que l’arribada de l’incendi a la nau
és un parany de l’ull que no veu les ombres des de l’inici.
*
*
*****
*
RÍO DE LUNA
*
In the night, in the eye of the forest
There's a mare black and shining with yellow hair,
I put my fingers through her silken hair and found a stair
.........................................................................Patti Smith
*
rien qu'un méchant fantôme, une ombre inaccessible
et pareille -vous rappelez-vous? - à l'Enfant
Prodigue de Rainer Maria s'enfuyant
pour ne pas être aimé de cet amour terrible
................................................Jean Cassou


El tercer ojo,
el ojo clínico,
el ojo chamán,
el ojo derviche
siempre avizor,
a lomos del poeta descreído
que ya no cantará más el botón de la rosa.

Si bebo de tu piel que sólo es galaxia de contornos
en mi ordenador,
es que me pliego a la morbidez de los juegos de infancia:
El rumor encantado del amor lejano,
el empuje del sexo atorado en la muñeca de papel o de tela.
Una sombría roca cayendo a plomo
por el espacio en blanco,
desdén de flores de invernadero
y velos de bruma,
promesa de moza en el pretil del puente.

La sed del beodo es una segunda natura en la noche.
El ojo del bosque en los versos secretos de Verlaine:

.....Roule ton cul sous ta chemise

tras el desencanto oblicuo en los restos de la canción de taberna:

.....Laisse-moi, parmi l’herbe claire,
.....Boire les gouttes de rosée
.....Dont la fleur tendre est arrosée…

Y un delineador de ojos de la ballena de Jonás
en océano del deseo.
Reemplazo las claves de marfil sobre el motete
para tu anverso de pétalos,
gotas de rocío.Las uñas del gato que me desgarra
el alma de los versos a la luz de la luna,
a despecho del sonsonete asonantado:
mi amigo huckleberry,
el río de la luna
y yo.

Corto rosas de tus nubes
y las cosopara dormir junto a las sábanas del ibis
y peladuras de manzanas de Tántalo.
En el itinerario del entresueño lanzo mi boca
untada de regaliz
al estadio de los agujeros negros.
Soy vieja corteza de árbol
que no da la escala de fruto impar,
para leer los rótulos de neón
en los cristales de hielo de tus estrellas:

.....Yo vengo de la adusta tabla de muchachas
.....que sacan brillo a la roca
.....y componen canciones en cuadernillos
.....y hablan en la lengua antigua de los reyes desahuciados.

El viento ciego, por más que tense la armonía de la cuerda
de tender la colada de astros pícaros,
nunca alzará el alero de tu perezosa mirada.
El viento sabe que la llegada del incendio a la nave
es un engaño del ojo que no ve las sombras desde el inicio.


Pere Bessó
"Poemas inéditos"
*
*
*****
*
*
.....Un passeig pels territoris de la infància, la fantasia, els somnis, els miratges, els desitjos i la falta de tots ells. El poema cartografia distints mons a través de pinzellades precises o difuses. Contes, mites, etapes de la vida com ritus d'iniciació. Descreença embolicada en dolçor de versos, de riu de lluna. Un revoltim de sentiments i elements que lliguen la llum i l'ombra a la il·lusió o al nihilisme més feroç. Totes les cites donen color al poema per a expressar la fal·làcia pre-trans. S'arribà i ara ve la volta? o Mai no s'arribà i encara queden estacions al paisatge?
*
*
*****
*
.....Un paseo por los territorios de la infancia, la fantasía, los sueños, los espejismos, los deseos y la falta de todos ellos. El poema cartografía distintos mundos a través de pinceladas precisas o difusas. Cuentos, mitos, etapas de la vida como ritos de iniciación. Descreimiento envuelto en dulzura de versos, de río de luna. Un revoltijo de sentimientos y elementos que atan la luz y la sombra a la ilusión o al nihilismo más feroz. Todas las citas dan color al poema para expresar la falacia pre-trans. ¿Se llegó y ahora viene la vuelta? o ¿Nunca se llegó y todavía quedan estaciones en el paisaje?
*
*
Ana Muela Sopeña

HOME DEL DESERT

*
Ai las, home del desert,
mira en quina mena de taverna
entres
que ací tots ens coneixem
i sabem de quin indret són les mosques
quan claven la pota al pastís de carn
en la festa del corder.
El teu alé sent la muntanya perduda:
put com un anell de mort
al voltant del teu sexe.
*
*
*****
*
HOMBRE DEL DESIERTO

Ay de ti, hombre del desierto,
mira en qué clase de taberna
entras
que aquí todos nos conocemos
y sabemos de qué lugarejo son las moscas
cuando meten la pata en el pastel de carne
en la fiesta del cordero.
Tu aliento sabe a montaña perdida:
hiede como un anillo de muerto
alrededor de tu sexo.


Pere Bessó
"El pou de la set que no assacia"


*****

*
.....Un poema molt suggeridor. Descripció lineal o al·legoria de tanta soledat en el desert. A través del desert, la soledat. A través de la soledat la mort. A través de la mort el retorn a la vida i el seu sexe connector... Els cicles continguts tots al poema. Rituals d'iniciació enmig dels cicles interminables. La concisió, la paraula precisa...
*
*
*****
*
.....Un poema muy sugerente. Descripción lineal o alegoría de tanta soledad en el desierto. A través del desierto, la soledad. A través de la soledad la muerte. A través de la muerte el retorno a la vida y su sexo conector...Los ciclos contenidos todos en el poema. Rituales de iniciación en medio de los ciclos interminables. La concisión, la palabra precisa...
*
*
Ana Muela Sopeña

DEIXEU-NOS EN PAU

*
No parle de la lluna al pou,
de la caiguda de la boja
damunt del brocal
amb un pomell de magnòlies.
Parle d'una sentor de gesmil a penes
a la boca que encara embafa
el darrer tragosto de vi rosat,
però no parle de roses.
Parle de tindre l’ànima de l’animal tibant
en la claror del pati que convoca,
del retorn del misteri al dolç buit:
belles mucoses,
tríplice,
trèpida apertura,
veneres de pell fosca,
de vellut negríssim.
*
*
*****
*
DEJADNOS EN PAZ

No hablo de la luna en el pozo,
de la caída de la loca
sobre el brocal
con un ramito de magnolias.
Hablo de un resabio de jazmín apenas
en la boca que todavía paladea
el último regusto de vino rosado,
pero no hablo de rosas.
Hablo de tener el alma del animal tirante
en la claridad del patio que convoca,
del regreso del misterio al dulce vacío:
bellas mucosas,
tríplice,
trépida apertura,
veneras de piel obscura,
de velludo negrísimo.


Pere Bessó
"Poemas inéditos"


*****


.....Sense l'animal viu al nostre cos no hi ha cap sensació ni sentiment. Biologia, pura biologia que ens obri el misteri del que és. Realment no hi ha major felicitat que una sobreabundància d'energia. Energia vital i libidinal. Per això la felicitat és tibant. En l'absència de tensió primer es dóna l'assossec, però després ve un excés de monotonia.
.....M'agraden aquestes metàfores que uneixen els elements onírics amb la pell fosca.
.....Un poema que obri la fam de vida senzilla i veritable.
*
*
*****
*
.....Sin el animal vivo en nuestro cuerpo no existe ninguna sensación ni sentimiento. Biología, pura biología la que nos abre al misterio de lo que es. Realmente no hay mayor felicidad que una sobreabundancia de energía. Energía vital y libidinal. Por eso la felicidad es tirante. En la ausencia de tensión primero se da el sosiego, pero después viene un exceso de monotonía.
.....Me gustan estas metáforas que unen los elementos oníricos con la piel obscura.
.....Un poema que abre el hambre de vida sencilla y verdadera.
*
*
Ana Muela Sopeña

CAVA RET

*
..........................My mentor mispronounced my Maltese name
..........................And hooded me in the flamboyant silks
..........................Of may ancestors-my colors, gilt and teal-
..........................All the accouterments of academe
..........................As I had dreamed of them in my boyhood,
..........................Budding Giordano Bruno, Oh to teach
..........................In towers of real ivy-Harvard, Princeton, Yale-
..........................Or ones with gothic names: Briyn Mawr, Radcliffe!

...................................Michael Bugeja, Lament of the Landgrant Professor


Llegir,
bressolar,
fer l'amor:
grans de sàlvia,
gotes de mar,
tot, déu, pertot
arreu en un alexandrí perfecte
o una rima somorta
que es perdé entre les branques
de bedoll,
l'enrojolament de petit-maître
més adotzenat
que em fitàs de reüll.
Mentre,
la falda de la intimitat més certera
rejoveneix.
Un ocellet de llum aguaita el miracle.


*****

CAVA RET..........................My mentor mispronounced my Maltese name
..........................And hooded me in the flamboyant silks
..........................Of may ancestors-my colors, gilt and teal-
..........................All the accouterments of academe
..........................As I had dreamed of them in my boyhood,
..........................Budding Giordano Bruno, Oh to teach
..........................In towers of real ivy-Harvard, Princeton, Yale-
..........................Or ones with gothic names: Briyn Mawr, Radcliffe!

...................................Michael Bugeja, Lament of the Landgrant Professor


Leer,
mecer,
hacer el amor:
granos de salvia,
gotas de mar,
todo, dios, por doquier
en un alejandrino perfecto
o una rima mortecina
que se perdió entre las ramas
de abedul,
el sonrojo de petimetre
más adocenado
que me advirtiese de reojo.
Mientras,
el halda de la intimidad más certera
rejuvenece.
Un pajarillo de luz espera el milagro.


Pere Bessó
"El Quadern de Malta"
*
*
*****
*
*

.....Fluir en un entramat perfecte on els plaers de la pell i de la ment s'entremesclen, amb el fons del paisatge i la sensació de plenitud. Amb l'esperança ensomiada en l'aleteig d'un ocell. Enlluernament en aquesta escena perfecta de bellesa i harmonia. De vegades la vida pot estar quietament respirant. De vegades la vida ofereix un esbós d'alguna cosa semblant a la felicitat. Però només ho sabem apreciar quan ja se n'ha anat.
.....Un poema preciós, delicat, suau. Un poema que fa sospirar. El temps mediterrani. El temps dels pobles de Grècia o de la Toscana. O el temps en un lloc perdut de les Balears. Un poema amb molt de sol, on l'apol·líni i el dionisíac s'entreteixeixen en una abraçada perfecta.
*
*
*****
*
.....Fluir en un entramado perfecto donde los placeres de la piel y de la mente se entremezclan, con el fondo del paisaje y la sensación de plenitud. Con la esperanza ensoñada en el aleteo de un pájaro. Deslumbramiento en esta escena perfecta de belleza y armonía. A veces la vida puede estar quietamente respirando. A veces la vida ofrece un esbozo de algo parecido a la felicidad. Pero sólo lo sabemos apreciar cuando ya se ha ido.
.....Un poema precioso, delicado, suave. Un poema que hace suspirar. El tiempo mediterráneo. El tiempo de los pueblos de Grecia o de la Toscana. O el tiempo en un lugar perdido de las Baleares. Un poema con mucho sol, donde lo apolíneo y lo dionisíaco se entretejen en una abrazo perfecto.
*
*
Ana Muela Sopeña

L'OMBRA DEFINITIVA

*
Ets dona fronterera,
contradictòria:
pell de'eben però corfa de taronja.
Recorda-ho:
Al mateix llanguiment
resta l’essència de l’ombra,
semblant a la condemna
de mustigar-te a poc a poc.
No voldries fugir
de la còmoda foscúria a mitges,
però tampoc no se't permet
de trencar definitivament l'alba.
Ets un excipient confús,
rètol de la llum clandestina,
l'entremig més diàfan.


*****

LA SOMBRA DEFINITIVA

Eres mujer fronteriza,
contradictoria:
piel de ébano pero corteza de naranja.
Recuérdalo:
En la languidez misma
queda la esencia de la sombra,
semejante a la condena
de ajarse poco a poco.
No querrías huir
de la cómoda obscuridad a medias,
pero tampoco se te permite
romper definitivamente el alba.
Eres un excipiente confuso,
rótulo de la luz clandestina,
el entremedio más diáfano.


Pere Bessó
"Només per a dones"


*****


.....Unes imatges bellíssimes per a definir una o totes les dones. Ombra, llum, contradiccions, pell, taronja. T'endinses en territoris fronterers entre la realitat i el somni. I és que l'etern femení no es pot nomenar d'una manera lineal. Sempre cal nomenar-lo en cercle, abraçant els oposats. El Yin i el yang. El negre i el blanc. Aconsegueixes entrar en un món que és alhora la dona real i l' ànima de l'home. Aqueixa part femenina del baró de la qual parlava Jung. Els oposats es toquen, s'abracen, s'integren en un tot harmoniós i ple d'enigmes. M'agrada tot d'aquest poema. Les paraules, les metàfores, el ritme. Aqueixa sensació d'irrealitat. És com una invitació a traspassar el llindar. Dona mite, dona ombra, dona de llum. Dona per a gaudir i sentir-se segur, però també dona per a endinsar-se en el dolor i patir la inseguretat.
*
*
*****
*
.....Unas imágenes bellísimas para definir a una o a todas las mujeres. Sombra, luz, contradicciones, piel, naranja. Te adentras en territorios fronterizos entre la realidad y el sueño. Y es que el eterno femenino no se puede nombrar de una manera lineal. Siempre hace falta nombrarlo en círculo, abrazando los contrarios. El Yin y el yang. El negro y el blanco. Consigues entrar en un mundo que es a la vez la mujer real y el anima del hombre. Esa parte femenina del varón de la que hablaba Jung. Los contrarios se tocan, se abrazan, se integran en un todo armonioso y lleno de enigmas. Me gusta todo de este poema. Las palabras, las metáforas, el ritmo. Esa sensación de irrealidad. Es como una invitación a traspasar el umbral. Mujer mito, mujer sombra, mujer de luz. Mujer para disfrutar y sentirse seguro, pero también mujer para adentrarse en el dolor y sufrir la inseguridad.
*
*
Ana Muela Sopeña

viernes, 27 de noviembre de 2009


SAINT JULIAN

*
.........................................We are the surviving seeds
.........................................Of the Sower,
.........................................Escaped and unharmed,
.........................................Tossed and shaken,
.........................................Shaped and chiselled
.........................................By the wild wind.

........................................................Raymond Grech, The Surviving Seeds

........................................Of the thirsty lonely sailor in his shell

.......................................................George Gregory Buttigieg, Lost at sea


El món devora les nostres parpelles
que sobreviuen al dellà dels somnis,
llavors del sembrador de la rosa
que mastega la nit,
paisatge que revivim en un poema d'exili
a la manera d'Hélène Dorion
asseguda a vora del mar,
però refractària del tot al refet:
vés a dir al meu amic que encara recorde
les fulles de llorer enrotllades a l'horitzó,
que flote, ara sí, en un saltiró de Cohen
per a guarir la melangia dels ocells
del filferro, quan esclaten les cletxes
i es perden els solcs de les pedres gitades
al bell mig dels esquinçalls dels segles,
esmunyit, escapat, il·lés,
jugat a cara o creu,
modelat i cisellat pel vent salvatge.
Cerque l'aigua,
la riba de la imatge que retorna,
i de nou es penja de nosaltres.
Recorde la joia del lloc que renta l'ona:
També enllà habitava la llum.


*****

SAINT JULIAN

.........................................We are the surviving seeds
.........................................Of the Sower,
.........................................Escaped and unharmed,
.........................................Tossed and shaken,
.........................................Shaped and chiselled
.........................................By the wild wind

.........................................................Raymond Grech, The Surviving Seeds

........................................Of the thirsty lonely sailor in his shell

.......................................................George Gregory Buttigieg, Lost at sea


El mundo devora nuestros párpados
que sobreviven más allá de los sueños,
semillas del sembrador de la rosa
que mastica la noche,
paisaje que revivimos en un poema de exilio
a la manera d'Hélene Dorion
sentada a orillas del mar,
pero refractaria del todo al rehecho:
ve a decirle a mi amigo que aún recuerdo
las hojas de laurel enrolladas en el horizonte,
que floto, ahora sí, en un brinco de Cohen
para sanar la melancolía de los pájaros
del alambre, cuando estallan las rendijas
y se pierden los surcos de las piedras lanzadas
en medio de los jirones de los siglos,
escurrido, escapado, ileso,
jugado a cara o cruz,
modelado y cincelado por el viento salvaje.
Busco el agua,
la orilla de la imagen que regresa,
y de nuevo se cuelga de nosotros.
Recuerdo el gozo del lugar que enjuaga la ola:
También allá habitaba la luz.


Pere Bessó
"El Quadern de Malta"
*
*
*****
*
*

.....Un poema bellíssim que manté la tensió des del començament fins a la fi. Esglaia la desolació dins d'una resplendor intensa, com un llampec. El món amenaçador, l'exili, l'amic, el temps, l'atzar. La recerca. La llum.
.....Els contrastos estan duts d'una manera harmònica. És un poema sanador perquè s'enceta amb la devoración del món. La indefensió de l'home davant de les forces destructores. I acaba amb elements que guareixen com l'aigua, l'ona, el goig...la llum. I el llenguatge és sensual, dramàtic, profund, essencialista.
.....Està tan viu que no cansa. Vivifica.
*
*
*****
*
.....Un poema bellísimo que mantiene la tensión desde el principio hasta el final. Sobrecoge la desolación dentro de un resplandor intenso, como un relámpago. El mundo amenazante, el exilio, el amigo, el tiempo, el azar. La búsqueda. La luz.
.....Los contrastes están llevados de un modo armónico. Es un poema sanador porque empieza con la devoración del mundo. La indefensión del hombre frente a las fuerzas destructoras. Y termina con elementos que curan como el agua, la ola, el gozo...la luz. Y el lenguaje es sensual, dramático, profundo, esencialista.
.....Está tan vivo que no cansa. Vivifica.
*
*
Ana Muela Sopeña

miércoles, 25 de noviembre de 2009


CEMENTERI DAVALL DE L'ESTANY NEGRE

*
Ací l’ombra del cel grata,
és purament aproximació secundària del cel,
calcomania del cel,
estel que esclata enmig de tots els estels més ordinaris.
Els edificis enderrocats pels besllums sense ales
són més petits que jo,
Un estel fosc per a cada resident que dorm
sense la cura de cap àngel.
Al gafet de pastor un parany de pardalets penja buit.

Ni es balanceja.
La fresca de la nit alça una flaire de sang,
picantoseta com brots de l’herba ressequida
guardats en bossa de cuir negra,
De seguida put.

Una foscor de silencis
i dols blaus ens han caigut al damunt.
Jo reprenc absent el seu vol,
El pensament reprén el tast d’allò que encara no conec.
El sender gris del carro de la pesta està renglat d’oliveres.
Els seus arrels poden tocar ara els morts,
escriví el poeta.
La mort pot tocar les oliveres,
les amortallades estrelles,
la mortaldat mateixa
a través dels seus porus empolsegats de mort.
Estic tan cansat que em gitaria ací
però no estic prou cansat
perquè el meu darrer buf de nova intifada es detinga.

Un anyell lleixivat blanquejà les lloses d’Arafat i Darwish.
Gaza és el mot gravat en aiguafort
que m’enganxa a la vida
com un narguil de plata somnolenta.
Per a tu l’anyell de les meues paraules
que no lleva el pecat de les bombes del món.
Gaza, el somni del rínxol de la calavera
a la porta del llosal dels innocents
on les meues mans han estat fregant-te
com una icona enrunada de la pau.
Pense en els ossos,
anques espellegades vivint entre nosaltres demà

i alene, Gaza, el suau perfum
de la glòria teus màrtirs.
I transgredesc el somni dolç de les mares de Gaza,
trene les cintes dels somnis de les jóvens de Gaza
i tibe la pell d’aquests morts que no tenen res a oferir-nos,
ni tan sols el darrer lligament al crit de la luxúria
dels seus cossos cremats.
Mai no hi haurà mai bastants canelobres caiguts
per a esmenar açò.
Perduts per perduts, les udolades es perden
en les oliveres de l’altra banda del pas,
que vinclen les seues branques avergonyides
i s’esgarrifen.


*****

CEMENTERIO BAJO DE LA LAGUNA NEGRA

Aquí la sombra del cielo escarba,
es puramente aproximación secundaria del cielo,
calcomanía del cielo,
estrella que estalla en medio de todas las estrellas más ordinarias.
Los edificios destruidos por los deslumbres sin alas
son más pequeños que yo,
Una estrella obscura para cada residente que duerme
sin el cuidado de ningún ángel.
En el corchete de pastor una trampa de pajarillos cuelga vacío.
Ni se balancea.
La fresca de la noche levanta un aroma de sangre,
picantillo como brotes de la hierba reseca
guardados en bolsa de cuero negra,

Enseguida hiede.
Una obscuridad de silencios
y duelos azules nos han caído encima.
Retomo ausente su vuelo,
El pensamiento retoma el sabor de lo que aún no conozco.
El sendero gris del carro de la peste está enfilado de olivos.
Sus raíces pueden tocar ahora los muertos,
escribió el poeta.
La muerte puede tocar los olivos,
las amortajadas estrellas,
la mortandad misma
a través de sus poros polvorientos de muerte.
Estoy tan cansado que me acostaría aquí,

pero no estoy tan cansado
para que mi último resuello de nueva intifada se detenga.
Un cordero lixiviado blanqueó las losas de Arafat y Darwish.

Gaza es la palabra grabada en aguafuerte
que me engancha a la vida
como un narguile de plata soñoliento.
Para ti el cordero de mis palabras
que no quita el pecado de las bombas del mundo.
Gaza, el sueño del rizo de la calavera
a la puerta del losar de los inocentes
donde mis manos han estado rozándote

como un icono derrocado de la paz.
Pienso en los huesos,
ancas despellejadas viviendo entre nosotros mañana
y respiro, Gaza, el suave perfume
de la gloria de tus mártires.
Y transgredo el sueño dulce de les madres de Gaza,
trenzo las cintas de los sueños de las jóvenes de Gaza
y estiro la piel de estos muertos que no tienen nada que ofrecernos,
ni tan siquiera la última liga al grito de la lujuria
de tus cuerpos quemados.
Nunca habrá bastantes candelabros caídos
Para corregir esto.
Perdidos por perdidos, los aullidos se pierden

en los olivos del otro lado del paso,
que retuercen sus ramas avergonzadas
y se desgarran.


Pere Bessó
"Poemas inéditos"
*
*
*****
*
*
.....L'apocalipsi està ací, en la Terra. Només hem de mirar tots els conflictes armats que simultàniament succeeixen en el temps. Sense sentit, sense fi, sense solució. Plens d'horror. On la humanitat es torna bestialitat. On són ultratjades les mares, els xiquets, les joves, el futur, l'esperança. On la maquinària de la Guerra només entén de números. Economia armamentística, economia de la destrucció i després economia de la reconstrucció d'un territori. Números freds que poden disfressar-se d'idees religioses, diferències ètniques o conflictes polítics. Però en el fons tot són números... Un poema urgent i necessari.
*
*
****
*
.....El apocalipsis está aquí, en la Tierra. No tenemos más que mirar todos los conflictos armados que simultáneamente suceden al mismo tiempo. Sin sentido, sin final, sin solución. Plenos de horror. Donde la humanidad se torna bestialidad. Donde son ultrajadas las madres, los niños, las jóvenes, el futuro, la esperanza. Donde la maquinaria de la Guerra sólo entiende de números. Economía armamentística, economía de la destrucción y luego economía de la reconstrucción de un territorio. Números fríos que pueden disfrazarse de ideas religiosas, diferencias étnicas o conflictos políticos. Pero en el fondo todo son números...Un poema urgente y necesario.
*
*
Ana Muela Sopeña

domingo, 22 de noviembre de 2009


ALGUNA ALTRA FORMA D'ALTERITAT

*
A l'habitació de la convidada,
a l'altra vora de la llum,
enllà del corredor, a la sala d'espills,
viu la dona que t'implica
en una solució de febles renúncies,
d'impossibles abandons.
Heu fet un pacte: ja sabeu
allò que sou l'una per a l'altra.
Ella accepta pagar la renda
de les teues cicatrius més antigues,
mentre tu evites de mirar-la cara a cara.
Alxí t'has acomodat a viure
amb la teua part de l'obscur,
i habites cada nit per fora dels noms,
sense badar-los,
perquè no hi ha exili ni llinda ni memòria
per a la desterrada del cos.
En guanyar-te, a l'assalt, la malalta oculta
que ets tu mateixa,
reparteix les ombres de la casa,
entre tu i ella.


*****

ALGUNA OTRA FORMA DE ALTERIDAD

En la habitación de la invitada,
en la otra orilla de la luz,
más allá del pasillo, en la sala de espejos,
vive la mujer que te implica
en una solución de débiles renuncias,
de imposibles abandonos.
Habéis hecho un pacto: ya sabéis
lo que sois la una para la otra.
Ella acepta pagar la renta
de tus cicatrices más antiguas,
mientras tú evitas mirarla cara a cara.
Así te has acomodado a vivir
con tu parte de lo obscuro,
y habitas cada noche fuera de los nombres,
sin hendirlos,
porque no hay exilio ni umbral ni memoria
para la desterrada del cuerpo.
Al ganarte, al asalto, la enferma oculta
que eres tú misma,
reparte las sombras de la casa,
entre tú y ella.


Pere Bessó
"Només per a dones"


*****
*
*
.....Hi ha tantes excuses per a no mirar dins d'una mateixa com per a mirar. L'escissió és una manera de defensar-se del sofriment, però també evita el plaer i la connexió intensa amb la vida. Aquest poema pot ser viscut per una dona o per un home. Aquest poema és una clau que obri els codis de l'ombra turmentada. Només es poden obrir els codis tenint un salconduit per a no morir. Altrament, l'ombra pot conduir directament als inferns. Un poema bell, dur, transformador. Un poema per a meditar sobre els nostres dobles, sobre la mirada a través de l'espill, sobre el nostre altre jo que habita dins de nosaltres mateixos i pot saltar en qualsevol moment com si fóra una animal engabiat.
*
*
******
**
.....Hay tantas excusas para no mirar dentro de una misma como para mirar. La escisión es una manera de defenderse del sufrimiento, pero también evita el placer y la conexión intensa con la vida. Este poema puede ser vivido por una mujer o por un hombre. Este poema es una llave que abre los códigos de la sombra atormentada. Sólo se pueden abrir los códigos teniendo un salvoconducto para no morir. De lo contrario, la sombra puede conducir directamente a los infiernos. Un poema bello, duro, transformador. Un poema para meditar sobre nuestros dobles, sobre la mirada a través del espejo, sobre nuestro otro yo que habita dentro de nosotros mismos y puede saltar en cualquier momento como si fuera un animal enjaulado.
*
*
Ana Muela Sopeña

lunes, 16 de noviembre de 2009


ACOMODACIÓ DE WANG WEI CHING

*
Nosaltres no patim
la incontinència dels rierols
o de la pluja
per a virtut del safareig
en la dona de la neteja:
les sobralles de la canya de sucre,
l'excés de maquillatge
i el pot pudent de llentilles
jauen davall del llit.
Ben aviat trencarà l'alba.


*****

ACOMODO DE WANG WEI CHING

Nosotras no padecemos
la incontinencia de los riachuelos
o de la lluvia
para virtud del cotilleo
en la mujer de la limpieza:
Las sobras de la caña de azúcar,
el exceso de maquillaje
y el bote maloliente de lentejas
yacen bajo la cama.
Muy pronto amanecerá.


Pere Bessó
"Només per a dones"


*****

*
.....L'amant que no pot ser esposa gaudeix d'alguns privilegis. L'esposa que no pot ser amant va perdre ja els seus privilegis quan va cercar privilegis. En aquest joc de rols o de màscares la veu de la saviesa pot trobar les compensacions de qualsevol situació. Només en l'acceptació del parcial es pot trobar la totalitat. Qui cerca tot no té res. Qui s'aconforma amb poca cosa troba el tot.
*
*
*****
*
.....La amante que no puede ser esposa disfruta de algunos privilegios. La esposa que no puede ser amante perdió ya sus privilegios cuando buscó privilegios. En este juego de roles o de máscaras la voz de la sabiduría puede encontrar las compensaciones de cualquier situación. Sólo en la aceptación de lo parcial se puede encontrar la totalidad. Quien busca todo no tiene nada. Quien se conforma con poca cosa encuentra el todo.
*
*
Ana Muela Sopeña