jueves, 25 de agosto de 2011

LA PEDRA D'ESMOLAR

*
La vida és una pedra d’esmolar que s’agusa
pels camins d’alguns
Bedrettin Aykin

I

El nom del dolor associat al so dels salzes del riu de la infantesa. Què dir en aquest poema: el teu coltell per a la fràgil flor d’ametller, la primera llum del matí muda el dolor en ira, la foscor m’esglaia per a dibuixar un bosc d’udols en la meua veu, s’afig al bescoll de la soledat la massacre del desamor i oblide els ocells i la panereta d’aigua, avance el cap davant dels ulls del caçador salvatge, l’amor és per a mi ira, he anihilat amb ira el meu dolor i en el seu lloc escric el nom de la Nina Hagen…


II

un pujol nevat en un pou fosc sense fons, cega petjada de veu, cap acer per al cotó blanc…


III

fermentar els sucs en la porta oberta del cor desassistit
per al reg del babol del temps en la pèrdua del sentit, en la pell que manté la traça de l’incendi de tots els focs en la més exquisita randa del no-res compartint el buit, la renda a despit de les cambres del cor


IV

No cal que reverencies les brases. El foc vell encara és foc.


V

L’amor al pare és consum de dos, pols de tristesa.


VI

El carrer desert és una absència púrpura en el rostre xop de la pluja exsangüe.


VII

Les teues mans dormen en la gola de tots els camins. I les alces per a trencar l’alibi nocturn d’aquest poema.


VIII

Un desamor silenciós com les cortines que amortallen el refilet dels ocells morts apaivaga la vida.

IX

Aleshores apagar la llum és la manera de donar aixopluc als ulls extingits, de calar foc al pal de gall capó al corral de la tardor.


X

La seda a la llar embolcalla el desig al voltant del foc i assetja l’enfiladissa del descrèdit d’amor: draps de cuina oliosos on abans plomes de vellut, llavis de febre, pètals de lava bombollant a la mateixa olla.


Pere Bessó
De Aigües turques, 2010*****LA PIEDRA DE AFILAR


La vida es una piedra de afilar que se aguza
por los caminos de algunos
Bedrettin Aykin

I

El nombre del dolor asociado al sonido de los sauces del río de la niñez. Qué decir en este poema: tu cuchillo para la frágil flor de almendro, la primera luz de la mañana muda el dolor en ira, la obscuridad me asusta para dibujar un bosque de aullidos en mi voz, se añade al pescuezo de la soledad la masacre del desamor y olvido los pájaros y la cucaracha de agua, adelanto la cabeza ante los ojos del cazador salvaje, el amor es para mí ira, he aniquilado con ira mi dolor y en su lugar escribo el nombre de Nina Hagen…


II

Una colina nevada en un pozo obscuro sin fondo, ciega pisada de voz, ningún acero para el algodón blanco…


III

Fermentar los jugos en la puerta abierta del corazón desasistido para el riego de la amapola del tiempo en la pérdida del sentido, en la piel que mantiene la huella del incendio de todos los fuegos en la más exquisita randa de la nada compartiendo el vacío, la renta a despecho de las cámaras del corazón.

IV

No has de reverenciar las brasas. El fuego viejo todavía es fuego.


V

El amor al padre es consumo de dos, polvo de tristeza.


VI

La calle desierta es una ausencia púrpura en el rostro empapado de la lluvia exangüe.


VII

Tus manos duermen en la garganta de todos los caminos. Y las alzas para romper la coartada nocturna de este poema.


VIII

Un desamor silencioso como las cortinas que amortajan el trino de los pájaros muertos apacigua la vida.


IX

Entonces apagar la luz es la manera de dar cobijo a los ojos extinguidos, de calar fuego al palo de gallo capón en el corral del otoño.


X

La seda en el hogar envuelve el deseo alrededor del fuego y asedia la enredadera del descrédito de amor: trapos de cocina aceitosos donde antes plumas de terciopelo, labios de fiebre, pétalos de lava burbujeando en la misma olla…


Pere Bessó
De Aigües turques, 2010


*****

.....El desamor pot viure's com un pacte amb la mort, amb la desídia, amb l'avorriment i l'estancament, però també com una obertura a la vida bella i vertadera. Ací, les imatges que el poeta empra per a parlar d'aqueix estat de desamor són una passió delirant. Desborden vida, força, creació. La vida i la mort s'entremesclen amb una inusitada bellesa. En llegir aquests versos experimente l'existència com un miracle que no podem malgastar. És cert que el desamor ens acosta a la mort, però aqueixa mort, si permetem que ens inunde amb la seua sensació d'imminent perill i dissolució de l'ego, pot actuar com un despertador de la consciència que ens faça mirar el paisatge amb major intensitat. Cada imatge d'aquest poema dividit en deu fragments de prosa poètica em porta pels congosts de la bogeria poètica. Aquest poema és un viatge de vibrants possibilitats pels precipicis del desamor. Un passeig per la corda del funambulista que un dia tocà el sòl amb els peus i els núvols amb el cap. M'ha cridat molt l'atenció el fragment vuitè d'aquest poema. Aqueixos ocells que cantaven amb els seus refilets, la cortina que els amortalla... Aquestes metàfores i imatges poètiques tenen una força transformadora. Ens permeten reflexionar profundament sobre l'existència i les seues estranyes convencions.

*****

.....El desamor puede vivirse como un pacto con la muerte, con la desidia, con el aburrimiento y el estancamiento, pero también como un apertura a la vida bella y verdadera. Aquí, las imágenes que el poeta emplea para hablar de ese estado de desamor son una pasión delirante. Desbordan vida, fuerza, creación. La vida y la muerte se entremezclan con una inusitada hermosura. Al leer estos versos experimento la existencia como un milagro que no podemos desperdiciar. Es cierto que el desamor nos acerca a la muerte, pero esa muerte, si permitimos que nos inunde con su sensación de inminente peligro y disolución del ego, puede actuar como un despertador de la conciencia que nos haga mirar el paisaje con mayor intensidad. Cada imagen de este poema dividido en diez fragmentos de prosa poética me lleva por los desfiladeros de la locura poética. Este poema es un viaje de vibrantes posibilidades por los precipicios del desamor. Un paseo por la cuerda del funambulista que un día tocó el suelo con los pies y las nubes con su cabeza. Me ha llamado mucho la atención el fragmento octavo de este poema. Esos pájaros que cantaban con sus trinos, la cortina que los amortaja...Estas metáforas e imágenes poéticas tienen una fuerza transformadora. Nos permiten reflexionar hondamente sobre la existencia y sus extrañas convenciones.

*

*

Ana Muela Sopeña

No hay comentarios: